Trù Phong tự bi ký

Trù Phong tự bi ký

Thông tin cơ bản

Trù Phong tự bi ký
籌峰寺碑記
Kí hiệu: 4553/4554/4555
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Hồ Thiên huyện Đông Triều tỉnh
Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 128 x 130 cm và 42 x 122 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu (1736).
Người soạn 1: Cao Huy Trạc 高輝濯; học vị: Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715); chức vị: Công bộ Thượng thư; tước: Lâm Quận công.
Người soạn 2: Nguyễn Trác Luân 阮卓倫; học vị: Hoàng giáp khoa Tân Sửu (1721); chức vị: Hàn lâm đãi chế, Thị nội Thư tả Hình phiên.
Người nhuận 1: Nguyễn Huy Nhuận 阮輝潤; chức vị: Tham tụng, Hộ bộ Thượng thư kiêm Binh bộ Thượng thư; tước: Triệu Quận công.
Người nhuận 2: Phạm Khiêm Ích 范謙益; chức vị: Tham tụng, Lễ bộ Thượng thư; tước: Thuật Quận công.
Người viết chữ: Lê Thế Huân 黎世勳, chức vị: Thị nội tuyển Cai hợp.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi lịch sử chùa Trù Phong, vốn xây dựng từ lâu đời. Về sau Trịnh Doanh đã bỏ tiền sửa sang lại chùa. Có 1 bài thơ ngự đề và 1 đôi câu đối viết bằng chữ tiểu triện.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)