Trùng tu Thần Quang tự đại pháp sư bi

Trùng tu Thần Quang tự đại pháp sư bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Thần Quang tự đại pháp sư bi
重修神光寺大法師碑
Kí hiệu: 13553/13554
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Thần Quang xã Hành Nghĩa huyện Vũ Tiên tỉnh Thái Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 107 x 180cm, gồm 69 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 2900 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Hoằng Định thứ 9 (1608).
Người soạn: họ Phạm 范; học vị: Quốc tử giám Giám sinh; quê quán: xã Thượng Xá.
Người viết: Bùi Gia Trạch 裴嘉澤, Phạm Văn Đình 范文廷.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đại pháp sư người hương Hải Thanh, pháp thuật thần thông quảng đại, trụ trì tại chùa. Pháp sư đã đứng ra chủ trì việc trừng tu lại chùa Thần Quang. Các thiện nam, tín nữ thập phương đã đóng góp tiền ruộng cho chùa, như Bình An Vương Trịnh Tùng, các công chú họ Trịnh v.v…Ghi rõ các thửa ruộng do vua Lý, vua Trần ban cho chùa ở bản thôn cộng 93 mẫu, bản xã cộng 65 mẫu, công chúa Nhật Quang ban cho chùa 9 mẫu ruộng tại xã Cổ Lễ huyện Tây Chân, đời Lê Đoan Khánh vua Lê ban cho 7 mẫu ruộng tại huyện Đại An v.v…
Ghi chú: Chữ khắc nhỏ, bia mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)