Trùng tu Tiên Thị từ ký

Trùng tu Tiên Thị từ ký

Thông tin cơ bản

Trùng tu Tiên Thị từ ký
重修仙市祠記
Kí hiệu: 15744/15745
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Lý Quốc Sư Hà Thành.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 93 và 32 x 93 cm, gồm 35 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 8 (1855).
Người soạn: Lê Đình Diên 黎廷延 (1824- ?), hiệu Cúc Linh 菊靈 và Cúc Hiên 菊軒; quê quán: thôn Hạ Đình xã Nhân Mục Cựu tổng Khương Đình huyện Thanh Trì phủ Thường Tín tỉnh Hà Nội (nay thuộc phường Nhân Chính quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội); học vị: đỗ Hội nguyên, Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân năm Kỷ Dậu niên hiệu Tự Đức thứ 2 (1849) đời vua Nguyễn Dực Tông; chức vị: Hàn lâm viện Biên tu, Đốc học Nghệ An và Hà Nội.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đền Tiên Thị huyện Thọ Xương phụng thờ tượng của Minh Không Quốc sư. Đền được xây dựng từ đời nhà Lý, trải qua mấy trăm năm nay đã hư hỏng mục nát, dân thôn muốn xây dựng lại nhưng không có đủ khả năng. Quan Đồng Tri phủ, Lãnh Tri huyện huyện Thọ Xương là Phan Huy Liêm, đến nhậm chức được 6 năm, dân làng trình xin với ông, ông đã hết lòng giúp đỡ, kêu gọi thiện tín thập phương tiến cúng được 2-3 ngàn quan để tu bổ lại đền gồm 5 gian nhà trong 3 gian nhà ngang, tả hữu giải vũ mỗi bên 3 gian tam quan, v.v… thật là nhờ sự trợ giúp của thần linh. Nay lập bia ghi lại sự việc và ca ngợi công đức của chư vị đã đóng góp tiền của để trùng tu ngôi đền Tiên Thị.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)