Ứng lăng thánh đức thần công bi

Ứng lăng thánh đức thần công bi

Thông tin cơ bản

Ứng lăng thánh đức thần công bi
應陵聖德神功碑
Kí hiệu: 18307
Thác bản bia sưu tầm ở lăng Khải Định, Huế.
Thác bản 1 mặt, khổ 135 x 220 cm, gồm 23 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Dần Bảo Đại thứ 1 (1936)
Người soạn: Bảo Đại 保大.
Chủ đề:
– Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ).
Tóm lược nội dung:
Bia viết về than thế và sự nghiệp của vua Khải Định. Nhà vua là con trưởng của Cảnh Tông Thuần hoàng đế, mẹ là Khôn Nghi Hoàng Thái hậu. Năm 18 tuổi được phong là Phụng Hoá quận công. Ngày 17 tháng 4 năm Bính Thìn lên ngôi Hoàng Đế tại điện Thái Hoà đặt niên hiệ Khải Định. Trong những năm ở ngôi hoàng đế, nhà vua đã giữ được mối quan hệ hữu hảo với chính phủ bảo hộ, tránh sự lầm than cho muôn dân. Năm Ất Sửu, nhà vua băng hà, được an táng tại tư lăng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)