Vĩnh Thọ nhị niên Kỷ hợi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Vĩnh Thọ nhị niên Kỷ hợi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Thọ nhị niên Kỷ hợi khoa Tiến sĩ đề danh kí
永壽貳年己亥科進士題名記
Kí hiệu: 1329
Thác bản bia sưu tầm tại Văn Miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 121 x 177 cm, gồm 36 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717)
Người soạn: Nguyễn Quý Ân 阮貴恩; học vị: [Hoàng giáp khoa Ất Mùi (1715)]; chức vị: Hàn lâm viện Hiệu lý, Tri Thị nội Thư tả, Thủy binh phiên
Người nhuận sắc: Nguyễn Quý Đức 阮貴德; học vị: [Thám hoa khoa Bính Thìn (1676)]; chức vị: Tham tụng, Lại bộ Thượng thư, Thiếu phó; tước Liêm Quận công
Người viết chữ: Phạm Toàn 范璿; quê quán: xã Hoa Đường huyện Đường An; chức vị: Thị nội Thư tả, Hộ phiên, Huyện thừa
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi việc mở khoa thi Hội năm Kỷ hợi niên hiệu Vĩnh Thọ 2 (1659) cùng họ tên quê quán của 20 vị đỗ Tiến sĩ Hạng Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ lấy 3 người ( 1 Trạng nguyên, 1 Bảng nhãn, 1 Thám hoa) Hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 2 người Hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 15 người
Ghi chú: Bia bị đục mất một số chữ ở dòng thứ 10

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)