Võ công tả bi

Võ công tả bi

Thông tin cơ bản

Võ công tả bi
武功左碑
Kí hiệu: 2579
Thác bản bia sưu tầm tại xã An Bình tổng An Ninh huyện Hương Trà phủ Thừa Thiên.
Thác bản 1 mặt, khổ 66 x 20 cm, gồm 50 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 20 (1838).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bia Võ công bên trái, ghi tên họ và công trạng của 5 vị võ quan có công lao đặc biệt dưới triều Minh Mệnh, gồm: 1. Thái tử Thiếu bảo Đông các Đại học sĩ Trấn Tây tướng quân kiên An Hà Tổng đốc Bình Thành bá Trương Minh Giảng (người Bình Dương, Gia Định); 2. Thái tử Thiếu bảo, Tiền quân Đô thống phủ Đô thống chưởng phủ, Hà Ninh Tổng đốc Tân Phúc hầu Phạm Hữu Tâm (người Hương Trà, Thừa Thiên); 3. Thái tử Thiếu bảo, Trung quân Đô thống phủ Đô thống chưởng phủ, Vũ Lao hầu Tạ Quang Cự (người Phú Vang, Thừa Thiên); 4. Hậu quân Đô thống phủ Đô thống chưởng phủ, tăng Thiếu bảo, Chương Nghĩa hầu Phan Văn Thúy (người Đăng Xương, Quảng Trị); 5. An Tính Tổng đốc Tân Lộc nam Mai Công Ngôn (người Hương Trà, Thừa Thiên).
Ghi chú: Trùng với thác bản số 5685. Xem thác bản bia liên quan số 2580, 2581.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)