Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20885/20886/20887/20888/20889/20890/20891/20892/20893/20894
Thác bản bia sưu tầm tại lăng Lê Thái Tổ xã Lam Sơn tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 10 mặt, khổ 50 x 190; 27 x 55; 18 x 125; 27 x 47; 16 x 70; 12 x 62; 16 x 85; 17 x 90; 65 x 100 cm, không có chữ Hán, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Mĩ thuật.
Tóm lược nội dung:
Không có nội dung, chỉ là những trang trí trên bia như những vòng tròn rồng, hoa lá… .

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)