Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20897/20898/20899/20903
Thác bản bia sưu tầm tại lăng Lê Thánh Tông xã Lam Sơn tổng Quảng Yên huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ ??? cm, không có chữ Hán, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Mĩ thuật.
Tóm lược nội dung:
Đây chỉ là những phiến đã có trang trí hình rồng, hoa dây, sóng nước.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)