Chùa Long Quang (Vĩnh Lợi – Bạc Liêu)

Chùa Long Quang (Vĩnh Lợi – Bạc Liêu)

Thông tin cơ bản

Giới thiệu

Chùa Long Quang nằm sát Tỉnh lộ 976, chùa được xây dựng vào năm 1961, qua nhiều lần trùng tu, chùa xây mới chánh điện vào năm 2009. Hiện nay do Tùy kheo Thích Nữ Nghĩa Thoại (Chung Huệ Ngọc) làm trụ trì.

Kiến trúc

Chùa Long Quang có diện tích không rộng lớn như một số ngôi chùa khác, chùa có 1 chánh điện 2 tầng với màu đặc trưng trắng xanh – vàng với nhiều hình ảnh vẽ cuộc đời đức phật tích ca, với nhiều tượng phật tích ca, quan âm bồ tát, kế bên chính điện là hội trường lớn là nơi để diễn ra các lễ, hội vào các dịp như Lễ Phật đảng, Rằm tháng Giêng, Vu lan báo hiếu…

Bước qua cổng chùa ngay chính giữa sân chùa là tôn trí tượng Tây phương Tam Thánh màu trắng bằng đá đã tạo vẻ uy nghiêm thanh tịnh cho chùa, nhắc nhở Phật tử và nhân dân hướng làm điều thiện để được về với cảnh an lành phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Tả hữu hai bên là tượng Quan Thế Âm Bồ tát và Tượng Địa Tạng Vương Bồ tát. Xung quanh chùa được trồng rất nhiều cây xanh, cây cảnh để tạo không gian thư thái, yên tĩnh.

Hoạt động từ thiện

Với vai trò, chức năng và những giá trị nhân văn sâu sắc của mình, Phật giáo trở thành chỗ dựa trong đời sống văn hóa, tinh thần của đông đảo quần chúng. Các chuẩn mực của đạo đức Phật giáo có tác dụng điều chỉnh hành vi, nhân cách con người và ảnh hưởng tích cực đến quần chúng, cộng đồng xã hội, ảnh hưởng lớn lao trong nếp sống của dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân xã Hưng Hội nói riêng. Phật giáo không chỉ dừng lại ở công việc chia sẻ những khó khăn của xã hội như hòa bình, thịnh vượng, công bằng, mà còn hướng mọi người lấy điều thiện làm chuẩn mực sống, làm phương tiện và mục đích để đạt tới hạnh phúc cho con người. Từ đó góp phần làm cho xã hội được an lạc và thanh tịnh.

Trong những ngày đại dịch diễn biến phức tạp, nhiều hành động thiết thực được lan tỏa khắp nơi, tại chùa Long Quang, ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Trụ trì Thích Nữ Nghĩa Thoại trong tháng qua đã hỗ trợ 270 phần quà cho bà con khó khăn trên địa bàn xã.Mỗi phần quà gồm: 10kg gạo, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước tương, 1 thùng mì, hằng trăm kí rau xanh và 35 quan tài cho những gia đình khó khăn có thân nhân qua đời. Được biết nguồn kinh phí do Sư cô trụ trì vận động quý mạnh thường quân, không chỉ hỗ trợ tại địa phương mà chùa còn gửi hơn 10.000 trứng cho bà con nơi tâm dịch tỉnh Bình Dương.

___________________

Tiếng Anh (English)

Long Quang Pagoda, built in 1961 and undergone several renovations, is a renowned spiritual destination located near Highway 976. The main hall of the pagoda was rebuilt in 2009 and is currently presided over by Venerable Thich Nu Nghia Thoai (Chung Hue Ngoc). In terms of architecture, the pagoda features a two-story main hall with characteristic colors of blue-white and yellow, adorned with many images depicting the life of Buddha and various Buddha statues, bodhisattva Guanyin. The large assembly hall next to the main hall is often used for festivals and Buddhist rituals. A highlight of the pagoda is the statue of the Western Trinity at the center of the courtyard, flanked by statues of Bodhisattva Guanyin and Bodhisattva Ksitigarbha, creating a serene and peaceful space. Long Quang Pagoda is also known for its charitable activities, providing assistance to needy families in the area, especially during the complex developments of the pandemic, by distributing gifts and material support to hundreds of families in difficult circumstances, while also sending over 10,000 eggs to the people of Binh Duong province.

Tiếng Trung (Chinese)

龙光寺建于1961年,经历了几次翻修,是位于976号公路附近的著名精神胜地。寺庙的主殿于2009年重建,目前由慈智法师(钟慧玉)主持。在建筑方面,寺庙有一个两层的主殿,主要颜色是蓝白和黄色,装饰有许多描绘佛陀生平和各种佛像、观音菩萨的图像。主殿旁边的大礼堂经常用于节庆和佛教仪式。寺院的一个亮点是庭院中央的西方三圣雕像,两侧是观音菩萨和地藏王菩萨的雕像,营造出宁静祥和的空间。龙光寺还以慈善活动而闻名,在这个地区为有需要的家庭提供援助,尤其是在大流行病的复杂情况下,向数百个困境家庭分发礼物和物质支持,同时向越南平阳省的人们寄送了超过10,000个鸡蛋。

Tiếng Pháp (French)

La pagode Long Quang, construite en 1961 et ayant subi plusieurs rénovations, est une destination spirituelle renommée située près de la route 976. Le hall principal de la pagode a été reconstruit en 2009 et est actuellement présidé par Vénérable Thich Nu Nghia Thoai (Chung Hue Ngoc). En termes d’architecture, la pagode présente un hall principal de deux étages aux couleurs caractéristiques bleu-blanc et jaune, orné de nombreuses images représentant la vie de Bouddha et diverses statues de Bouddha, bodhisattva Guanyin. La grande salle d’assemblée à côté du hall principal est souvent utilisée pour des festivals et des rituels bouddhistes. Un point culminant de la pagode est la statue de la Trinité occidentale au centre de la cour, flanquée de statues de Bodhisattva Guanyin et de Bodhisattva Ksitigarbha, créant un espace serein et paisible. La pagode Long Quang est également connue pour ses activités caritatives, fournissant une assistance aux familles dans le besoin de la région, notamment pendant les développements complexes de la pandémie, en distribuant des cadeaux et un soutien matériel à des centaines de familles en difficulté, tout en envoyant plus de 10 000 œufs aux habitants de la province de Binh Duong.

Chấm điểm
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)