Chùa Yên Sơn (Núi Thành, Quảng Nam)

Chùa Yên Sơn (Núi Thành, Quảng Nam)

Thông tin cơ bản

Vị trí

Chùa Yên Sơn là một ngôi chùa nhỏ, nằm trên một hòn đảo không lớn lắm giữa lòng hồ Phú Ninh. Chùa Yên Sơn bình yên soi bóng giữa bốn bề sông nước đại ngàn bên sườn dốc núi Rẫy Bông thuộc làng Bàu Tre, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tọa lạc trên vùng núi Tam Sơn (Núi Thành), lưng tựa vào núi, nhìn ra lòng hồ Phú Ninh trong vắt, xanh thẳm, bàng bạc sương giăng mỗi sớm, mỗi chiều, Yên Sơn  mang dáng dấp của một ngôi chùa cổ kính giữa miền u tịch.

Lược sử

Chùa Yên Sơn được thành lập năm 1963, do Phật tử địa phương phát tâm hiến cúng đất xây dựng. Qua thời gian bị chiến tranh tàn phá ngôi chùa suy sụp hoàn toàn. Với lòng tín tâm kiên cố đồng bào Phật tử nơi đây, nhiều vị Thầy đã đến hóa duyên và dựng tạm ngôi chánh điện để có nơi thờ Phật, lễ bái và tu học hàng ngày. Đến năm 1995, ngôi chánh điện được bà con Phật tử gần xa phát tâm cúng dường xây dựng trang nghiêm hơn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Theo lời của Lương y, cư sĩ Giang Thành Tiến (Tam Sơn), giai đoạn 1992 – 1996, với sự giúp đỡ của bà Vũ Thị Hiền, một phật tử từ Canada, chùa được dựng lại (vào ngày 28.3, năm Ất Hợi – 1995). Rồi dưới bụi thời gian, ngôi chùa nhỏ nằm giữa rừng và lòng hồ dãi dầu tuyết sương cũng xuống cấp, khuôn viên còn nhỏ, không đáp ứng nhu cầu tu tập, thiền hành của tăng ni, phật tử xa gần.

Năm 2012, sư cô Diệu Nghiêm được Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm trụ trì tại chùa, đó cũng là quãng thời gian chùa làng có vị sư trụ trì và ấm cúng hơn trước. Sư cô Diệu Nghiêm cùng đồng môn, tăng ni, phật tử bắt tay tái thiết, xây dựng ngôi chùa quang rạng bốn mùa đón gió trời, đón khói sương bao phủ. Đến đây, khách du ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thâm u của một ngôi chùa nơi miền sơn cước.

Nguyên thủy chùa Yên Sơn chỉ là một ngôi miếu nhỏ thờ tượng Phật, có từ đầu thế kỷ 20. Thời kỳ bom Mỹ oanh tạc, ngôi miếu tan hoang chỉ duy có tượng Phật vẫn nguyên vẹn bị vùi lấp dưới lòng một hố bom. Khi người dân đến làm rẫy mới phát hiện và cho dựng lại tượng Phật.

Hòa bình lập lại, ngôi miếu được tăng ni, phật tử mọi miền công đức tôn tạo thành ngôi chùa thâm nghiêm nơi miền sơn cước hẻo lánh. Khi ấy chùa chưa có tên gọi, về sau khi nhìn cảnh sắc nơi đây, người dân mới đặt cho tên gọi là “Yên Sơn” (có nghĩa là “khói núi”, là bình yên và thoát tục). Người dân nơi đây cũng thường hay gọi chùa Yên Sơn là chùa Quan Âm.

Kiến trúc

Chùa xưa lợp bằng tranh tre, nói đúng hơn chỉ là một am nhỏ, dưới cội cây già, tượng Phật được thờ trên một phiến đá. Dưới một cây to còn treo một cái chuông nhỏ. Am nhỏ lợp tranh tre cũng bị tàn phá bởi thời gian và chiến tranh. Mãi tới năm 1962, đạo hữu, phật tử trong vùng mới đứng ra thành lập Ban hộ tự, cử phật tử trông nom. Chùa làng sau đó cũng được xây dựng đơn giản để thờ tự, tu tập.

Phía bên kia lòng hồ, đối diện Yên Sơn tự là nhà thờ công giáo. Chùa làng là điểm dừng chân của cán bộ cách mạng, kết nối cơ sở, thu mua, tiếp tế lương thực. Thời chiến, địch điên cuồng bắn phá chùa làng nhưng lạ thay, tượng Phật lại không hề gì. Pho tượng Phật trải qua chiến tranh, trải hơn mấy chục năm sau chiến tranh vẫn yên vị tại chùa Yên Sơn đến nay.

Chùa Yên Sơn tọa lạc trên một rìa đảo nhỏ với điểm nhấn là tượng Phật Bà Quan Âm cao 12,5m đặt trước cổng chùa.

Điều đặc biệt ở chùa Yên Sơn là các tượng Phật, tượng La Hán, tượng Tiên Đồng đều đặt dưới những bóng cây, bởi khuôn viên điện thờ không quá rộng để đặt tượng. Cũng chính vì thế đã tạo nên một khuôn viên chùa vô cùng khác so với những chùa khác. Dưới tán cây bồ đề râm mát, bên những tượng Phật trầm mặc, tượng La Hán ngồi xếp bằng trầm tư mặc tưởng, tượng Tiên Đồng hướng tâm linh con người đến cõi niết bàn vô lượng, hay tượng Dược Sư uy nghi mà tĩnh lặng trên đài cao đỉnh đồi…

Đến Yên Sơn, dường như mọi phiền não, ưu tư bỏ lại để thưởng ngoạn phong cảnh thanh tịnh dưới bóng cây rừng uy nghiêm và huyền hoặc.

Di vật

Chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật như tượng Phật Thích Ca với rồng chín đầu, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bồ Đề Đạt Ma,…

___________________

Tiếng Anh (English)

Yen Son Pagoda is a small pagoda located on a small island in the middle of Phu Ninh Lake in Bau Tre village, Tam Son commune, Nui Thanh district, Quang Nam province. Situated in the Tam Son mountainous area, Yen Son Pagoda is peaceful amidst the water and the Rầy Bông mountain range. Founded in 1963 by local Buddhists, Yen Son Pagoda has undergone the ravages of war and has been restored through the devotion of the Buddhist community. In 1995, the main hall was rebuilt with contributions from overseas benefactors. After many historical periods, Yen Son Pagoda is now a sacred and peaceful tourist destination. This ancient pagoda is a place of daily worship and meditation for the local Buddhist community. The architecture of the pagoda reflects simplicity, solemnity, and harmony with the surrounding nature. A unique feature of the pagoda is that the Buddha and Arhat statues are placed under the shade of trees, creating a sacred and serene atmosphere. Yen Son Pagoda also preserves many precious relics such as the statue of Shakyamuni Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva, Ksitigarbha Bodhisattva, and Bodhidharma, which are the pride of the Buddhist community.

Tiếng Trung (Chinese)

安山寺是一座位于广南省岘港南部的居山村,山湖岛上的一座小寺庙。 安山寺坐落在居山山区,位于水域和瑞丰山脉之间。 安山寺于1963年由当地佛教徒创立,经历了战争的摧残,并通过佛教徒的虔诚得以修复。 1995年,主殿得以重建,得益于海外慈善家的捐助。 经过多个历史时期,安山寺如今成为一个神圣而宁静的旅游目的地。 这座古老的寺庙是当地佛教徒日常礼拜和冥想的场所。 寺庙的建筑反映了简朴、庄严和与周围自然的和谐。 寺庙的独特之处在于佛像和罗汉像都被放置在树荫下,营造出一种神圣而宁静的氛围。 安山寺还保存着许多珍贵的文物,如释迦牟尼佛像、观音菩萨像、地藏王菩萨像和达摩祖师像,这些都是佛教徒的骄傲。

Tiếng Pháp (French)

La pagode Yen Son est une petite pagode située sur une petite île au milieu du lac Phu Ninh dans le village de Bau Tre, la commune de Tam Son, le district de Nui Thanh, dans la province de Quang Nam. Située dans la région montagneuse de Tam Son, la pagode Yen Son est paisible au milieu de l’eau et de la chaîne de montagnes Rầy Bông. Fondée en 1963 par des bouddhistes locaux, la pagode Yen Son a subi les ravages de la guerre et a été restaurée grâce à la dévotion de la communauté bouddhiste. En 1995, la salle principale a été reconstruite grâce aux contributions de bienfaiteurs étrangers. Après de nombreuses périodes historiques, la pagode Yen Son est désormais une destination touristique sacrée et paisible. Cette ancienne pagode est un lieu de culte et de méditation quotidienne pour la communauté bouddhiste locale. L’architecture de la pagode reflète la simplicité, la solennité et l’harmonie avec la nature environnante. Une caractéristique unique de la pagode est que les statues de Bouddha et d’Arhat sont placées sous l’ombre des arbres, créant une atmosphère sacrée et sereine. La pagode Yen Son préserve également de nombreux objets précieux tels que la statue de Bouddha Shakyamuni, la Bodhisattva Avalokitesvara, la Bodhisattva Ksitigarbha et Bodhidharma, qui sont la fierté de la communauté bouddhiste.

Chấm điểm
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)