Ba pho tượng hậu (Chùa Sủi – Hà Nội)

Ba pho tượng hậu (Chùa Sủi – Hà Nội)

  • Vị trí: đầu dãy tượng La Hán nhà dải vũ bên nhà khánh
  • Chất liệu: tượng thổ
  • Niên đại: thế kỷ XVII
Chấm điểm
Chia sẻ
0I5A0664
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)