Ba pho tượng hậu (Chùa Sủi – Hà Nội)

Ba pho tượng hậu (Chùa Sủi – Hà Nội)

Thông tin cơ bản

  • Vị trí: đầu dãy tượng La Hán nhà dải vũ bên nhà khánh
  • Chất liệu: tượng thổ
  • Niên đại: thế kỷ XVII
Chấm điểm
Chia sẻ
0i5a0664

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)