Chuông đồng Sùng Phúc Tự (Chùa Sủi – Hà Nội)

Chuông đồng Sùng Phúc Tự (Chùa Sủi – Hà Nội)

Thông tin cơ bản

  • Vị trí: đặt trên nhà chuông phía bên trái nhà Tam Bảo
  • Niên đại: Cảnh Thịnh 8 – năm 1800, triều Tây Sơn
  • Kích thước: cao 1,35m, rộng 0,7m
  • Khối lượng: 500kg

Nội dung trên chuông:

Chuông ghi lại các cá nhân, địa phương đã cúng tiền để đúc lại chuông. Trên bia có ghi rằng: “Bản chùa vốn có chuông nhưng bị thất lạc. Nên vào tiết Đoan dương năm Canh Thân hội chủ hưng công cúng tiền đúc chuông. Chuông đúc xong nặng 500 cân, hoàn thành viên mãn. Do đó ghi lại các Hội chủ hưng công tín thí đầy đủ khắc lên chuông đồng để lưu lại về sau”.

Chuông đúc đến ngày lành tháng Trọng Thu năm Cảnh Thịnh thứ 8 thì xong.

Chấm điểm

Hình ảnh

Chia sẻ
Z4277012848288 Aa59d7eb02bb949f3d98c88367fae12e

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)