Tượng các vị La Hán (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Tượng các vị La Hán (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Gồm 16 pho.

Kích thước của tượng không lớn, chiều cao mỗi tượng (kể cả bệ gỗ) là từ 70 đến 80cm.

Tất cả các pho tượng đều tạo dáng ở thế tự nhiên sinh động thể hiện rõ tính cách mỗi người, các nét trên mặt không bị cường điệu quá mang đậm nét chân dung.

Các pho tượng này được làm bằng gỗ, nhưng có niên đại muộn, thế kỉ thứ XIX.

Chấm điểm
Chia sẻ
Tượng La Hán
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)