Tượng dãy nhà La Hán (chùa Sủi – Hà Nội)

Tượng dãy nhà La Hán (chùa Sủi – Hà Nội)

  • Vị trí: ở trong nhà dải vũ 2 bên Tam Bảo
  • Chất liệu: tượng thổ
  • Số lượng: mỗi bên 9 pho, tổng 18 pho tượng
Chấm điểm
Chia sẻ
0I5A0668
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)