Tượng Hoàng Thái Hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Tượng Hoàng Thái Hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Thông tin cơ bản

Kích thước: 

  • C: 85 cm
  • R: 69 cm
  • Dày: 43 cm

Vị trí: Ở gian giữ Phủ Thờ trong một chiếc khám có trang trí rất phong phú

Tượng mang đầy chất chân dưng với đương nét chân thực, đầu chít khăn, 2 dải đầu khăn buông xuống sau lưng, tượng khoác áo choàng với đường viên cổ to.

Tượng xếp chân bằng tròn, đôi tay để trong lòng đùi, toàn bộ tay và chân được phủ kín trong áo choàng.

Chấm điểm

Hình ảnh

Chia sẻ
Hoàng Thái Hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)