Tượng Phổ Hiền Bồ Tát (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Kích thước:

  • C:118
  • R: 104 (cả con voi)

Vị trí: Bên phải Bảo Điện, mặt đối diện tượng Văn Thù

Tượng Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi trên lưng một con voi trắng. 

Tượng được làm với hình thức buông chân phải đặt lên một bông sen nở, chân trái xếp vào trong và đặt lên đùi phải. Tay phải đặt lên bàn chân trái, tay trái giơ lên kết ấn với ngón cái cặp lấy ngón giữa và ngón đeo nhẫn, ngón chỏ và ngón út chỉ thẳng lên trên. 

Chấm điểm
Chia sẻ
Bo-Tat-Pho-Hien-3
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)