Tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Kích thước:

  • C: 370cm
  • R: 210cm
  • Dày: 115cm

Bảo tượng Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn do nhà điêu khắc họ Trương tạc năm 1656.

Tượng có 11 đầu, 42 tay lớn, 789 cánh tay nhỏ. Đầu tượng đội thiên quan, phía trên đầu chính có các đầu nhỏ hơn xếp chồng lên nhau thành ba lớp, trên cùng là tượng đức Phật A Di Đà ngồi tòa sen trong tư thế thiền định. Chính giữa thiên quan là một đài sen, phía trên có phù điêu đức Phật A Di Đà ngồi thiền định, có đảo lửa tỏa ra chung quanh, có rồng chầu hai bên.

Tòa sen gồm ba lớp cánh sen chính và một lớp phụ, tòa sen được một con rồng đội. Rồng ở đây mắt lồi kép, sừng mai, tóc chải, miệng há mở có răng nhọn và những chiếc răng nhỏ, miệng ngậm hạt minh châu.

5/5 (14 bình chọn)
Chia sẻ
thiên thủ thiên nhãn (3)
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)