Tượng Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Tượng Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cơ (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Rất giống với tượng công chúa Ngọc Duyên, từ khuôn mặt dáng ngồi đến trang phục, chỉ khác nhau về những chi tiết nhỏ.

Thứ nhất, mũ của tượng công chúa Ngọc Duyên có nhiều đao lửa bốc lên hơn, hai dải mũ của tượng bà Ngọc Cơ buông chảy ra phía sau lưng chứ không vắt lên vai như ở tượng kia.

Thứ hai, diềm áo khoác ngoài của bà Ngọc Cơ để trơn, không trang trí gì.

Có lẽ 2 pho tượng này đều làm trong cùng một thời gian, cùng 1 bàn tay tạo tác.

Chấm điểm
Chia sẻ
quận chúa
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)