Tượng Tổ Minh Lương (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Tượng Tổ Minh Lương (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

  • Kích thước: Được làm tương tự kích thước người thật
  • Vị trí: Đặt trong khám thờ

Tượng ngồi trong thế “kiết già”, tay kết ấn tam muội đặt trên lòng đùi. Trang phục khá đơn giả, áo cà sa khép vạt chéo, hở một phần ngực màu sắc hài hòa, trên vai trái có một chiếc khóa tròn có giải tua bay xuống.

Sự có mặt của chiếc khóa này giúp xác định niên đại muộn của tượng, khoảng thế kỉ thứ XIX.

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)