Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Kích thước:

  • C: 125
  • R: 76 (tính cả con sư tử)

Vị trí: Phía bên trái tòa Thượng Điện, mặt quay vào phía bàn thờ đặt ở gian giữa

Theo một số nhà nghiên cứu mỹ thuật thì tượng Văn Thù có mặt ở chùa Bút Tháp được xem là sớm nhất nước ta.

Tượng được làm dưới hình thức cưỡi sư tử xanh, khuôn mặt được làm gần giống với khuôn mặt của tượng Quan Âm, phần đỉnh đầu được làm giống với tượng Quan Âm thời Mạc.

Chấm điểm
Chia sẻ
IMG_2156
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)