Khánh Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà (19/4 AL)

Khánh Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà (19/4 AL)

Thông tin cơ bản

Ông Hoàng Lục là vị quan lớn thứ sáu trong hàng Thập vị Quan Hoàng, do đó Ông Hoàng Lục còn được nhân dân tôn xưng là Quan Hoàng Lục. Tương truyền ông là con thứ sáu của Vua cha Bát Hải Động Đình. Điển tích của ông không được lưu lại chính xác mà chỉ qua phỏng đoán của người dân.

Theo đó, có ba sự tích nổi tiếng thuộc ba nhân vật lịch sử được cho là hiện thân của ông Hoàng Lục gồm:

  • Quan Hoàng Lục Thanh Hà
  • Quan Hoàng Lục Trần Nhật Duật
  • Quan Hoàng Lục An Biên

Thời gian

Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà vào ngày 19/4 âm lịch hàng năm.

Dâng lễ

Mỗi con hương khi đến thỉnh trước cửa nhà ngài đều dâng một mâm lễ với đầy đủ các thức lễ như một đĩa hoa, một đĩa quả với nhiều loại quả, cơi trầu, quả cau, cút rượu, xôi thịt, thẻ hương, giấy tiền và một cánh sớ.

Riêng với Quan Hoàng Lục Thanh Hà, các thức lễ dâng lên phải có màu đỏ hoặc xanh. Các vật lễ phải được sắp xếp một cách trang nghiêm ngay ngắn, thể hiện sự tôn trọng đối với ngài. Không những thế, giúp các sở nguyện dễ dàng được chứng giám hơn.  

Hầu giá

Hầu giá Quan Hoàng Lục mỗi nơi mỗi khác, tuỳ theo truyền tích để lại cho đời sau. Không giống như những vị quan hoàng khác, Quan Hoàng Lục rất ít khi về ngự đồng. Chỉ khi nào đến ngày tiệc chính hoặc thỉnh ông tại đền thờ chính thì ông mới về ngự đồng.

Khi về ngự đồng, ông mặc áo đỏ, cũng có nơi khi hầu đồng quan mặc áo đen hoặc áo xanh thêu rồng hình chữ thọ và khoác áo choàng. Khi làm việc, ông khai quang, múa cờ, múa kiếm rồi ngự tửu nghe văn và xe giá.

Bản văn Quan Hoàng Lục

“Chính quê Trùng Khánh Cao Bằng
Có quan Hoàng Lục giáng phàm tối anh linh
Cõi trần gian hữu tình hữu cảnh
Đất Cao Bằng – Trùng Khánh tựa cõi tiên
Lý triều có Đại tướng An Biên
Tiễu trừ giặc Tống giữ yên cõi bờ
Nước Nam Việt đẹp như huyền thoại
Sách trời ghi sáng mãi sử oai hùng
Đức Hoàng Lục ngài thông thạo kiếm cung
Vâng lệnh Thái Úy giữ vùng biên cương
Mười tám tuổi am tường binh pháp
Thông kinh thư sử sách làu làu
Khắp hòa tam thập lục châu
Nức danh gia thế đẹp câu thuận hòa
Khai quang thậm thì diệu
Quang minh chứng đàn duyên
Ngã tích tang cúng dàng
Kim phụng hoàng lân cận
Phật Thánh Chúa Tiên trung vương.
Hoàng Lục có lệnh truyền ra
Các quan thủy bộ cùng là chư dinh
Chuyên cần luyện tập quân binh
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi
Thái Úy Lý Thường Kiệt đức vời vời sáng
Nhận thấy Hoàng tỏa rạng mưu cơ
Ban cho nào kiếm nào cờ
Cùng ban mật lệnh bất ngờ xuất quân
Dùng chiến thuật chế nhân tiên pháp
Phá kho tàng tiến đánh Tống bang
Châu Liêm cùng với châu Khâm
Xua quân xung kích thỏa tầm trông xa
Sông Như Nguyệt dựng ra phòng tuyến
Dẹp âm mưu xâm chiếm nước ta
Từ Quảng Uyên đến Phục Hòa
Hoàng Lục trấn giữ gần xa thỏa lòng
Mậu Tuất Lý Nhân Tông Chính Hạ
Hoàng Lục ngài từ giã nhân gian
Đoỏng Lình dân lập ngôi đền
Khắp vùng Lũng Đính muôn miền khói nhang
Đức Hoàng Lục độ oan cứu khổ
Ngài hiển linh phù trợ trần gian
Tội công (Ai tội, ai công) ngài biên chép rõ ràng
Tiễu trừ kẻ ác phục hàng quỷ ma
Cũng có lúc Ngài ra trợ phép
Giúp cho người đẹp nết thảo ngay
Có khi dạo gót đông tây
Câu thơ Thái Úy sẵn bày cuộc ngâm
Ngài ngâm rằng:
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!
Đấng anh linh phong tư tài mạo
Rạng vẻ ngoài mũ áo cân đai
Độ cho hai chữ Lộc Tài
Độ cho già trẻ gái trai cát tường
Phép thần thông hô phong hoán vũ
Tài kinh bang tế thế chuyển luân
Nức lòng tướng sĩ ba quân
An Biên đại tướng muôn dân phụng thờ”.

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
Quan Hoàng Lục Thanh Hà

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)