Khánh tiệc Tản Viên Sơn Thánh (6/11 AL)

Khánh tiệc Tản Viên Sơn Thánh (6/11 AL)

Thông tin cơ bản

Giới thiệu


Tản Viên Sơn Thánh, còn gọi là Sơn Tinh, là một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, theo quan niệm dân gian là vị thần cai quản dãy núi Ba Vì (tức núi Tản Viên), ông là một trong bốn vị thánh bất tử của tín ngưỡng dân gian người Việt, gọi là Tứ bất tử (Tiên Dung Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, Tản Viên, Thánh mẫu Liễu Hạnh). Ông được xem là hàng đệ nhất trong 4 vị thánh thần này. Đây là vị Thánh biểu đạt cho những khả năng to lớn và vĩnh viễn của cộng đồng trong lao động sáng tạo ra nguồn của cải vô tận và trong chiến đấu chống thiên tai (lũ lụt) để bảo vệ cuộc sống chung.

Lưu ý khi sắm lễ


Từ xa xưa, nhân dân đã luôn tin thờ và duy trì tục lễ Đức thánh Tản. Trong tâm thức, con hương luôn kính cẩn chấp bái, chấp niệm tin rằng Đức Thánh Tản luôn phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, cuộc sống bình an, an ổn. Bởi vậy mà mỗi năm luôn có hàng ngàn con hương tín thờ và thường xuyên ghé thăm đền thờ đức thánh để dâng lễ bạc tâm thành lên ban thờ thánh. Đông nhất là vào những ngày lễ tiết lớn trong năm như ngày đầu xuân năm mới hay mùa lễ hội tại đền. Mỗi con hương, đệ tử đến đền lại mang theo một mâm lễ đủ đầy hương hoa, phẩm quả mong ngài chứng giáng phù hộ độ trì cho gia quyến bình an, khỏe mạnh, có tài có lộc, làm ăn thuận lợi, tốt tươi.

Một mâm lễ dâng ban thờ Đức Thánh Tản Viên gồm một đĩa hoa, một đĩa quả gồm nhiều loại quả, cơi trầu, quả cau, cút rượu, xôi thịt, thẻ hương, giấy tiền và một cánh sớ.

Văn khấn Đức Thánh Tản Viên


Khấn

Việt Nam Quốc: Địa chỉ … Năm… tháng… ngày…

Tín Sỹ: ……

Tản Viên Sơn Thánh Bảo Cáo

Chí tâm triều lễ,

Long chủng đặc sinh,

Diên châu ẩn tích,

Hiếu nghĩa chương quyết đức,

Tiên trượng truyền cứu tử chi huyền,

Nhân từ tố kì tâm,

Thần thư báo độ sinh chi bí,

Thăng thiên hữu truật,

Vũ hàn bạch nhật phi trùng,

Súc địa đằng quang,

Trượng lũ hồng trần biến hóa,

Loan kê lũ giáng,

Trợ thiện đạo dĩ hoằng khai,

Phượng cáo lũy ban quang,

Thiện đường chi tân giới,

Đạo tiên giáng tiên phẩm,

Đức hiển thần uy,

 

Tản viên sơn thánh

Tam vị đại vương

Thượng đẳng thần thiên tôn,

Khâm tụng,

 

ĐỨC THÁNH TẢN VIÊN SƠN

Hương Tán

Hương phần bửu đỉnh 

Khí đạt huyền khung

Thần nhân hợp nhất yết dao cung 

Tuỳ xứ hiển thần thông 

Lan triện không 

Vạn thánh hội đan trung

Chí tâm qui mệnh lễ

Truyền Thầm Đạt Khổn Thiên Tôn   

Nhiên Chúc Tán

Sơ nhiên chúc cự , phóng đại quang minh

Linh tâm bất muội cộng trừng thanh 

Trần niệm bất trùng minh

Tảo đãng phàm tình 

Thái Thượng đại đan thành 

Chí tâm qui mệnh lễ

Từ Quang Phổ Chiếu Thiên Tôn 

Tịnh Khẩu Thần Chú

Đan châu khẩu thần 

Thổ uế trừ phân 

Thiệt thần chính luân 

Thông mệnh dưỡng thần 

La thiên xỉ thần 

Tà vệ chân 

Hầu thần hổ phún 

Khí thần dẫn tân 

Tâm thần đan nguyên 

Lệnh ngã thông chân 

Tư thần liên dịch 

Đạo khí trường tồn 

Tịnh Tâm Thần Chú

Thái thượng đài tâm 

Ứng biến vô đình 

Khu tà phược mị 

Bảo mệnh hộ thân 

Trí huệ minh tịnh 

Tâm thần an ninh 

Tam hồn vĩnh cửu 

Phách vô táng khuynh 

Tịnh Thân Thần Chú

Linh Bửu Thiên Tôn 

An uỷ thân hình 

Đệ tử hồn phách 

Ngũ tạng huyền minh

Thanh long bạch hổ 

Đội trượng phân vân 

Chu tước huyền vũ 

Thị vệ thân hình 

An Xã Lệnh Thần Chú Nguyên Thuỷ an trấn 

Phổ cáo vạn linh 

Nhạc độc chân 

Thổ địa chỉ linh 

Tả xã hữu tắc 

Bất đắc vọng kinh 

Hồi hướng chính đạo 

Nội ngoại túc thanh 

Các an phương vị 

Bị thủ đàn Gia đình 

Thái thượng hữu mệnh 

Sưu bộ tà tinh 

Hộ pháp thần vương 

Bảo vệ tụng kinh 

Qui y đại đạo 

Nguyên hanh lợi trinh 

Chí tâm phục mệnh lễ

Tản Viên Sơn thánh

Sơn quốc chúa đại vương

Dực bảo trung hưng

Thượng đẳng tối linh thần

Thái Bạch, Long Vương

Ban mộc tinh, bí pháp truyền

Ban phúc, phù công danh

Cứu chúng sinh chi khổ nạn

Thần trú lưu hành, phổ tiêu bất thường

Hồng thủy phi diệt, khai trừ thủy cảnh

Thiên đạo vạn thông, cảm hữu can chi

Xá tống hỏa quan, xích thư sở cáo

Tứ sinh lục đạo. Hữu cảm tất phù

Tam giới thập phương vô cầu bất ứng

Lăng xương cốt cách ngọc tinh thần

Mang dấu rồng thiên xuống hạ trần

Thái Vĩ cùng tiên trên Thượng giới

Sinh ra Thánh Tản tại nước Nam

Nam quốc Tản Viên Sơn thánh

Hương hỏa hiển thánh

Đại bi – Đại nguyện – Đại thánh – Đại từ

Khai sơn hộ quốc

Lịch ứng thượng đẳng tối linh thần

Đệ nhất bách thần

Nam thiên thánh tổ thiên tôn.”

Tham khảo


  1. http://honguyenvietnam.vn/news/lich-su-dong-ho-nguyen/tin-nguong-tho-duc-thanh-tan-vien-ong-to-ho-nguye-n-vie-t-nam-da-duo-c-dua-va-o-danh-mu-c-di-sa-n-van-ho-a-phi-va-t-the-quo-c-gia.id527.html
  2. http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/893633/dac-sac-tuc-tho-tan-vien-son-thanh
Chấm điểm
Chia sẻ
Tan Vien Son Thanh

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)