Tiệc đản nhật Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (10/12 AL)

Tiệc đản nhật Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (10/12 AL)

Trong cộng đồng Tam Phủ, Tứ Phủ chúng ta thường nghe tới cái tên Đức Thánh Trần. Vậy người này là ai và có vai trò gì quan trọng? Đức Thánh Trần hay Đức Trần Triều hoặc Quan Trần Triều, tên thật của ngài là Trần Quốc Tuấn, ông là vị tướng tài ba của Việt Nam và thế giới, văn võ song toàn, tinh anh kiệt xuất. Là người có công lớn nhất trong ba lần đánh bại quân Nguyên Mông. Người ta thường biết tới ông với cái tên Hưng Đạo Đại Vương.

Tiệc của Đức Thánh Trần diễn ra vào ngày 20/810/12 AL hằng năm, trong đó ngày 10/12khánh tiệc đản sanh của ngài.

Hầu giá Đức Thánh Trần


Lên đồng Trần Triều thường diễn ra tại những ngôi đền thờ Đức Thánh Trần đặc biệt là tại đền Kiếp Bạc. Những người lên đền theo tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần được gọi là những Thanh Đồng. Hầu giá Tứ Phủ và hầu giá công đồng Trần Triều trước đây được tách riêng thành 2 buổi nhưng hiện nay, người ta thường gộp chung vào một buổi chầu.

Một số người có căn số hầu giá nhà Trần thì giá Đức Ông có thể là giá mở khăn đầu tiên. Vì Tam Tòa Thánh Mẫu không tung khăn. Tuy nhiên cũng khá hiếm người hầu về Đức Ông mà chỉ khi có đại sự cần cầu thỉnh ông về để trừ tà sát quỷ hoặc đồng mới tạ phủ và làm lễ đội lệnh nhà Trần thì mới hầu ông, vì theo quan niệm cổ: “bóng” Đức Ông khá nặng nên phải là người đồng cựu đã đội lệnh nhà Trần thì mới hầu được. Khi mời Đức Ông về thì ông chứng đàn Trần Triều gồm voi, ngựa, thuyền rồng, tráp áo, … 

Khi ngự đồng ông mặc y phục màu đỏ, thêu rồng và hổ phù. Có một số nơi hầu ông thì chân đi hia, đầu đội mũ trụ, có thể mặc áo choàng bên ngoài, một số nơi hầu ông thường múa thanh đao. 

Khi về đồng, Đức Thánh Ông thường làm phép để làm sát quỷ trừ tà. Quy trình thực hiện lễ sát quỷ trừ tà được diễn ra rất độc đáo, chỉ có ở công đồng Trần Triều, chỉ có người đội lệnh ông mới làm được đó là nghi thức “lên đai thượng”. Nghi thức này nghĩa là cầm một dải lụa đỏ thắt cổ (khi thắt vào cổ, mặt người hầu thường bạch ra, đỏ thì thế mới là thật đồng). Lúc này người hầu dâng phải khéo léo móc một ngón tay vào dây thắt cổ để dãn bớt (vì dù là thật đồng nhưng Đức Thánh Ông chỉ giáng li giáng lai trên đầu đồng). Tiếp theo đó là nghi thức “rạch lưỡi”. Nghĩa là dùng con dao hay vật nhọn rạch lưỡi người hầu để lấy máu (gọi là Đức Ông ban “dấu mặn”) sau đó phun ra tờ giấy phù hoặc là rượu. Có người sẽ xin giấy phù này về hộ thân trừ tà, có người bị tà ma quấy nhiễu thì lại xin rượu có máu, uống để trục tà. Ngoài ra còn một số nghi thức khác như uống dầu sôi hay là nung nóng bàn cuốc rồi đặt lên chân, … Tuy nhiên, những nghi thức hầu đồng cổ này đã ít dần, chỉ còn một số người khi hầu Đức Thánh Trần là có thể làm như vậy. Làm vậy gọi là làm phép nhà Trần ra uy, vậy nên văn hát giá Đức Thánh Ông Trần Triều có một số đoạn như:

“Thánh Ông có lệnh truyền ra

Các quan thủy bộ cùng là chư dinh

Hô vang trấn động Nam thành

Đánh Đông dẹp Bắc tung hoành mọi nơi.”

Hay khi Ông về ra uy tróc tà (lên đai thượng hay trích máu):

“Phép ông đôi má thu phình

Lưỡi thời lấy huyết quyết linh thần phù”

Do quan niệm dân gian nên khi xảy ra tà ma dịch bệnh thì người ta mới cầu đảo Đức Thánh Trần để sát quỷ trừ tà. Nhất là đối với phụ nữ bị mắt bệnh phụ khoa không thể chữa trị được thì tìm đến phương cách này. Còn có câu chuyện rằng nếu có giặc dã, vào đền xin Đức Ông mà thấy tráp kiếm có tiếng kêu bên trong thì nhất định là thắng lớn.

Chú ý khi hầu Đức Đại vương không được lên đai thượng. Chỉ có Đức Ông Đệ Tam mới lên đai thượng để tái hiện hình ảnh Ngài thác hóa nguyện lấy linh khó để trấn an vùng biển Đông Bắc.

Bản Văn Đức Thánh Trần


Trần Triều Sự Tích Văn

Bồng lai tiên cảnh bầu trời

Gió nam thoang thoảng hương bay ngọt ngào

Trên thiên đình rồng mây năm vẻ

Dưới Việt Nam địa tú trung linh

Khâm sai vâng lệnh triều đình

Vâng quyền thượng đế giáng sinh họ Trần

Kỷ niên đồng tý, nhâm tuần

Mồng mười tháng chạp, giờ Dần giáng sinh

Thấy trong pho sử Nam Ninh

Tiếng đồn đã khắp thiên đình mọi nơi

Rằng đức thánh ông người trời

Lược thao tam lược, gồm tài vẻ vang

Trời sinh đức thánh Đại vương

Phò đông a, diệt quân Nguyên ai tày

Đương thời lập được công đầu

Trần, Lê, Nguyên đều thờ giám sai

Trời sinh đức thánh Đại vương

Phù đời Trần thị sửa sai trong triều

 

Dựng lên đất thuấn, dân nghiêu

Tài kiêm văn võ mọi điều vẻ vang

Tích xưa thánh ở Việt Nam

Mỹ lộc là huyện gần làng đệ Tam

 

Trí anh hùng ra tay mực thước

Sau cổ kim thao lược thông minh

Cửu trùng sắc chiếu ban ngay

Ngôi cao tiếp chế, tiếp dày đại vương

 

Phù Trần mới được ba đông

Nguyên Mông, giặc Bắc đùng đùng kéo sang

Vốn tên nó là Thoát Hoan

Cầm quân tiếp chế xâm lăng nước nhà

 

Thuyền bè khí giới sẵn sàng

Năm mươi vạn giặc tràn vào nước ta

Đông triều giặc đóng đại giang

Bốn phương thiên hạ dân Nam hãi hùng

Tin rằng tiếp chế đại vương

Điều binh khiển tướng thần thông ai tày

Nhân Tông phong thánh tức thì

 

Vạn người già trẻ một lòng đầu quân

Đức ông vâng lệnh thiên đình

Giáng sinh hạ giới cầm quyền cứu dân

Xá chi quỷ mị tặc thần

Bày mưu tính kế dân quân định cùng

Khâm sai vâng lệnh đức ông

Chém đầu tướng giặc bỏ sông Ngân Hà

Tàu bè khí giới sẵn sàng

Truyền quân thu hết đem ra kinh thành.

 

Văn Đức Thánh Trần Triều 1

Quốc sử ký Việt Nam Trần thị 

Lịch đế vương tế thế trị bình

Thiên Trường tức mạc địa danh

Sơn hà dục tú trung linh tham kỳ

Dọc:

Ngoại man di úy uy cung phụng

Trung hoa đồng mộ đức tôn thân

Thượng minh quân hạ lương thần

Phất gươm vũ thủy long vân tao phùng

Hội liên phong hạ thanh hải yến

Thời phúc sinh xuất hiên nam phương

Tường vân ai đãi lưu quang 

Hoàng thiên tích mệnh, nam bang giáng trần

Ứng mộng lý năm tuần xuất thế

Thác định sinh Trần thị tôn vương

Dung y gương mạo đường đường

Khuê trương ví tựa long đông đại tài

 

Khai quang thậm thì diệu

quang minh chứng đàn duyên 

ngã tích tang cúng dàng

kim phụng hoàng lân cận

Phật Thánh Chúa Tiên trung vương.

 

“Có lệnh truyền ra thánh ông có lệnh truyền ra

Các quan thủy bộ cùng là chư dinh

Ngô binh đa phạm nam thành

Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi”

 

Phú:

Tài thao lược hùng oai quán cổ

Văn kinh luân khí độ việt nhân

Triều đình ban vi cực hoàng thân

Nội san binh chính, ngoại cầu đồng binh

 

Mưu yết thủy khổng minh đức trí

Phép hành sư bạch khí chi doanh

Thiên cương Thái ất tung hoành

Tứ kỳ bát chính quan tinh trận đồ

 

Các miến đường qui mô sang chế

Lập triều đình cương kỷ hưng long

Uy danh cái thế anh hùng

Bắc nam viết thánh tây đông xưng thần

 

Văn Đức Thánh Trần Triều 2

Bản văn nói về Đức Thánh Trần Hưng Đạo được sử dụng để hát thi và khi hầu giá Đức Đại Vương.

Thần kim ngưỡng khải tấu chư tôn

Tọa thượng dương dương nghiễm nhược tồn

Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực

Tùy cơ phó cảm nạp trần ngôn

Quốc sử ký Việt Nam Trần thị 

Lịch đế vương tế thế trị bình

Thiên Trường, Tức Mạc địa danh

Sơn hà dục tú trung linh kham kỳ

Ngoại man di úy uy củng phục 

Trung hoa đồng mộ đức tôn thân

Thượng minh quân hạ lương thần

Nhất đường ngư thủy long vân tao phùng

Hội liên phong hà thanh hải yến

Thời phúc sinh xuất hiện nam phương

Tường vân ái đãi lưu quang

Hoàng thiên tích mệnh, nam bang giáng trần

Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế

Thác định sinh Trần thị tôn vương

Dung nghi tướng mạo đường đường

Khuê trương vĩ vọng đống lương đại tài

Võ thao lược hùng oai quán cổ

Văn kinh luân khí độ Việt nhân

Triều ban bĩ cực hoàng thân

Nội san bình chính ngoại cầu Đổng binh

Mưu quyết thủy Khổng Minh thức trí

Phép hành sư Bạch khí chi doanh

Thiên cương thái ất tung hoành

Tứ kỳ bát chính quán tinh trận đồ

Tác miếu đường quy mô sáng chế

Lập triều đình cương kỷ hưng long

Uy danh cái thế anh hùng

Bắc nam viết Thánh tây đông xưng Thần

Bính tuất niên trùng hưng chi nhị

Văn nguyên tào chú đế Đằng giang

Vạn binh hai động ba dương

Mã Nhi kỳ hiệu tướng cường nam đương

Bá Linh khất Ngô vương đới tội

Quá nam thành phố hội lập công

Nhất phương nỗ lực khởi phong

Nam quan cáo cấp cửu trùng kiếm văn

Phán triều thần thùy năng đăng địch

Cứu lương dân thụ tặc gian nan

Bách quan thụ tấu thiên nhan

Cử Trần tướng, tiểu an tặc đồ

Anh Tôn hạ long chu bút tứ

Chiếu đặc sai đại cử tiên phong

Phụng sai chiếu mệnh cửu trùng

Lĩnh ban kiếm ấn tiên phong khởi hành

Thống vạn binh tổng kiêm Tiết Chế

Quán chư quân nghệ chí Đằng giang

Bài sai thủy trận quang mang

Cổ minh lục điểm kỳ đương ngũ hành

Bá Linh hữu kỳ binh ngữ chí

Thị hùng tài bất úy Vương Sư

Mộc niên Thánh xuất mưu kỳ

Một sai tiềm phục thủy tê xuyên tào

Tiền quân Vĩnh Lâm hầu đại tướng

Tả quân sai Dã Tượng giáp công

Hữu quân ông Yết Kiêu hùng

Hậu quân phò mã thượng công tiếp tùy

Thánh cư trung hoàng kỳ hiệu phát

Lệnh chỉ huy điều bác ngũ quân.

 

Văn Đức Thánh Trần Triều 3

Đây cũng là một bản văn khác dùng để hát thi và khi hầu giá Đức Đại Vương.

Văn vũ quân thần, Trần triều văn vũ quân thần

Anh linh giáng thế ngự đồng hôm nay.

Anh linh giáng thế ngự đồng hôm nay.

Vốn xưa đôi bên tả hữu dự mọi tài gắng sức can qua.

Văn thời văn nức hoàng gia

Võ thời thao lược uy linh ầm ầm.

Niệm nhất tâm văn thù tất thắng

Dấu Chương Dương, Hàm Tử ai qua.

Khâm sai đổi lệnh quốc gia

Dẫn chỉ bảo đường hoa tức thì.

Kéo quân đi đường đường chính chính

Cơ đội nào nghiêm chỉnh trước sau.

Dưới thuyền trên bộ đua nhau

ông uốn lưng lở núi, lắc đầu cạn sông.

Phép màu đao phong, quân đi như vũ bão,

quyết phen này đảo vũ, thu vân.

Ra uy lẫm liệt tung hoành

Nơi xa mến đức, nơi gần chấp uy.

Quân kéo về mũ áo cân đai

Trên đời uy nghi dũng mãnh.

Có chữ tài lừng lẫy Bắc, Nam

Các quan hội nghị công đồng.

Đừng oan kẻ chính, chớ dong kẻ tà

Chống tinh mạ cũng là quỷ quái.

Cứ ấn tà tróc lược không tha

Một là càn sát hóa bà.

Hai là Thủy tể ba là Bà linh

Cứ ghép binh gia hình trị tội.

Chém lất đầu thả nổi trôi sông

Lũ Phạm Nhan thu vào trong ngục

Đem nhục hình cấp cấp luật binh…

 

Quan lớn Trần Triều về đồng làm lễ dâng nhang

Dâng lên Tứ phủ các quan hội đồng

Dung nhan thật kỳ diệu, quang minh chiếu thập phương, ngã tích tăng cúng dàng.

Kim phụng hoàng thân, cầu Phật, Thánh, Chúa Tiên trung phương, là lăng lầm già âm

Từ bi mẫu chúng sinh

Cố ngã kim đỉnh lễ

Khai quang chiếu thiên tôn…

 

Ngọn cờ ngọn kiếm vua ban

ông đánh đông dẹp bắc giữ an nước nhà

Tuyên phán các quan, quan lớn về

đồng truyền phán các quan

Tả cơ hữu đội hưởng ban đáo đàn

Quân thuyền quân bộ hai hàng

Thiên binh vạn mã chảy ra ầm ầm

Lệnh truyền thiên đội vạn cơ

Quan quân bây giờ chắc giáng anh linh

Trước là bảo hộ gia đình

Sau là thu tróc tà tinh phen này

Ra oai trần thế biết tay.

Dâng lá sớ hồng

Ngày hôm nay đệ tử con dâng lá sớ hồng

Đệ trước công đồng Phật Thánh chứng tâm

Thủ điện có sớ đi trình

 

(Đến đây, pháp sư dâng sớ, tuyên đọc…)

 

Việc quan ông đã làm xong

Xin ông bình tọa ông ngồi nghe văn

Giọt nước tiên các cô dâng quan lớn tẩy sạch bụi trần

Thanh cao rồi lại mười phần thanh cao

Nào là lưu thủy đào hoa

Hỏi cô chuốc rượu nay đà nơi nao

Thỉnh tay tiên chuốc chén rượu đào 

Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc

Dâng lên để kính mời chúc ông lớn, ngài sơi

Bắt tề tay tiên chúc chén rượu mời,

Nhất tuần sơ, nhị tuần á

Dâng lên bệ ngọc để kính mời,

rước quan lớn, ông ngài sơi

Nhất tuần sơ, nhị tuần á, đến tam tuần chung

Dâng lên bệ ngọc để kính mời, rước quan lớn ngài sơi

Trên thượng thiên ông giáng thế

vâng lệnh sắc trời, ông cứu độ muôn dân.

Sắc sắc gia phong ông lẫm liệt tung hoành

Tự nhiên dâng nước tiếng đồn lừng vang

(Xa loan thánh giá hồi cung)

 

Trần Triều Thánh Hưng Đạo Đại Vương Sự Tích Văn 

Thần tiên ngưỡng khải tấu thánh tôn

Tọa thượng dương dương nghiễm nhược tồn

Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lưucj

Tùy cơ phò cảm nạp trần ngôn

Quốc sử ký Việt Nam Trần thị 

Lịch sử đế vương kế thế trị bình

Thiên trường, bảo lộc địa danh

Sơn hà dục tú trung linh tham kỳ

Ngoại man di úy uy cung phụng

Nội trung hoa mộ đức tôn thân

Thương minh quân hạ lương thần

Nhất đường ngư thủy long vân tao phùng

Hội niên phong hà thanh hải yến

Thời phúc tinh xuất hiện nam bang

Tường vân ái đãi lưu quang

Hoàng thiên tích mệnh nam bang giáng trần

Ứng mộng lý mãn tuần xuất thế

Thác định sinh trần thị tôn vương

Dung nghi tướng mạo đường đường

Khuê trương vĩ vọng đồng lượng đại tài

Võ thao lược hùng oai quán cổ

Văn kinh luân khí độ việt nhân

Triều ban bỉ cực hoàng thân

Mộ san binh chính ngoại cầu đồng binh

Mưu quyết thủy khổng minh thức trí

Phép hành sư bạch khí chi doanh

Thiên cương thái ất tung hoành

Tứ kỳ bát chính quan tinh trận đồ

Tác miêu đường quy mô sang chế

Lập triều đình cương kỉ hưng long

Uy danh cái thế anh hùng

Bắc nam viết thánh tây đông xưng thần

Niên bính tuất trùng hưng chi nhị

Văn nguyên tào chú đế đằng giang

Vạn binh hải động ba dương

Mã nhi cờ hiệu tướng cường nan đương

Bá linh khất ngô vương đới tội

Quá Nam thành phố hội lập công

Nhất phương nỗ lực khởi phong

Nam quan cáo cấp cửu trùng kiến văn

Phán triều thần thùy năng đăng định

Cứu lương dân tụ tặc gian nan

Bách quan thượng tấu thiên nhan

Cử trần đại tướng tiễu an tặc đồ

Anh tôn hạ long chu bút tứ 

Chiếu đặc sai đại cử tiên phong

Phụng sai chiếu mệnh cửu trùng

Lĩnh ban kiếm ấn tiên phong khởi hành

Thông vạn binh tổng kiêm tiết chế

Quản chư quân nghệ chí đằng giang

Bài sai thủy trân quang mang

Cổ minh lục điềm kỳ chương ngũ hành

Bá linh hữu kỳ binh ngũ chí

Thị hùng tài bát úy vương sư

Mộc niên thánh xuất mưu kỳ

Lệnh sai tiềm phục thủy tê xuyên tào

Tiến quân bĩnh lâm hầu đại dướng

Tả quân sai Dã Tượng giáp công

Hữu quân ông Yết Kiêu hùng

Hậu quân phò mã thương công tiếp tùy

Tán cư trung hoàng kỳ diệu phát

Lệnh chỉ huy điều bác ngũ quân

Uy phong lẫm liệt như thần

Sơn đồi, thạch chụy hải tần ba dương

Kiếm nhất chỉ tinh di vật hoán

Pháo liên thanh thiên ám địa rung

Bạch đằng nhất trận thủy công

Tặc đồ đại phá huyết hồng mãn giang

Thánh hạ lệnh chiêu an dân thứ

Thưởng quan quân ban sứ hữu sai

Trung quân vô trận hoàn tài

Ngân hà tổng giáp kiêm bài thu binh

Dẫn đại nghịch bá linh hành kiếm

Gia trọng hình tràm tiễn phân tam

Khí lộ khí thịnh khí giang

Quách di mẫu tán, khí tàn thị uy

Khải hồi tấu đan trì ngự chỉ

Chiếu lệnh truyền tướng sỹ lai kinh

Thánh hồi bái tạ đế đình

Cửu trùng khai tiệc yến quỳnh ngọc giao

Tài hộ quốc công cao đệ nhất

Sắc tặng phong lộc trật thiên trung

NHất thiên hòa khí xuân phong

Kình nghệ thất chí giảo long đắc thì

Kí niên hội tính di vật hoán

Hội trí kỳ mãn hạn quy tiên

Cửu trùng chiếu triệu hồ thiên

Chân không thoát lánh nghiệp duyên phong trần

Phép thăng đằng xa luân bỉnh bỉnh

Ánh hào quang hiển thánh linh thông

Quang thiên duệ nguyệt thu trung

Nhị thập nhật thánh hồi cung thăng đàng

Mộc quốc ân gia phong thượng đẳng

Tước đại vương gia tặng thái sư

Tôn tinh ẩn hiện nam quy

Sinh vi linh tướng tử vi linh thần

Phù nam quốc phong thần khải tĩnh

Bảo lê dâng cường thịnh khang ninh

Dược sơn cảnh trí hữu tình

Địa linh tụ khí trung anh dị thường

Vạn kiếp khởi được sơn chính vị

Tiên minh đường lục thủy hợp giao

Song song bắc đẩu nam tào

Hồi hình bá tướng huân cao hà thù

Trường sinh thủy thập thiên thu đáo

Thủy khấu thông chính đạo quang khai

Nghị ban kiến lập lâu dài

Tứ thời phụng sự ngưỡng bài vạn niên

Nguy nga chấn nam thiên quốc tế

Hiển ứng năng tế thế độ dân

Bá linh tứ hiện dâm thần

Dạ thường quyến luyến phu nhân thai bào

Biến nam nữ lưỡng yêu tác quái

Nhân dân thường bị hại oan khiên

Hữu sinh vô dưỡng mộng chiến

Bệnh hành khinh trọng liên miên tiết sàng

Quy khánh tiền phần hương bái khấn

Nguyệt thùy tình lân mẫn trần gian

Bài sai hộ bộ các quan

Tỉnh kỳ tróc nhã phạm nhan gia hình

Trấn uy thanh tà tinh thất sắc

Vạn dân đồng cảm đức mộc ân

Hữu thùy sinh dục gian truân

Linh kỳ thọ tích nhân dân thọ trường

Danh dương dương tối linh thiên cổ

Thập tam tuyên khuê thủy quy tâm

Ngưỡng chiêm thánh đức hoang thâm

Sở cầu tất ứng giáng lâm điện đường

Kim đệ tử phần hương vọng tưởng

Dốc lòng thành tâm tín ngưỡng đạo cao

Tuân ư quốc sử trần triều

Soạn thành ức tập lưu truyền ức dân.

 

Văn Hưng Đạo Đại Vương Hai Lần Phá Nguyên Mông

Đất Việt Nam giang sơn một cõi,

Trời Đông A đương hội thanh bình.

Bổng đâu nổi cuộc đao bình,

Quân Nguyệt năm vạn cố tình xâm lăng.

Binh ba đạo Liên, Khâm ứng tiếp,

Tàu mòng xung ngàn chiếc tiến sang.

Bắc, Đông bờ cõi tan hoang, 

Thăng Long thất thủ Trường An vỡ thành.

Giặc thừa thắng tung hoành ngang dọc,

Thỏa lòng tham bóc lột lương dân.

Dã man, tàn bạo, ô dâm,

Sài lang giống ấy còn nhân nghĩa nào!

Lòng phẫn uất ào ào lửa bốc,

Nghĩa binh đâu vụt chốc đùng đùng.

Đại Vương lĩnh ấn Nguyên nhung,

Cầm quyền Tiết Chế, uy hùng ai đương.

Đền Vạn Kiếp quân lương thu thập,

Sông Phú Lương đóng chật tàu bè.

Hịch truyền thủy, bộ chỉnh tề,

Quyết lòng “Sát Đát” đền nghì non sông.

Lệnh Đại Vương phản công khắp mặt,

Phục Long thành vây bắt Toa Đô.

Chiến trường lai láng máu thù,

Non sông rửa hận, ngàn thu danh truyền.

Nhưng nọc độc quân Nguyên chưa tiệt,

Rắn còn đầu thoát chế lại sang.

Non sông lại hóa chiến trường,

Bắc, Nam quyết liệt phàm cương phen này.

Giặc ỷ mạnh tràn đầy bờ cõi,

Thủy bộ cùng thẳng ruổi Thăng Long.

Bốn bề đen kịt quân Mông,

Ải quan tan vỡ, bể Đông sóng cồn.

Trên chín bệ xuất bôn tị nạn,

Dưới muôn dan ta thán xót xa.

Trong cơn nguy biến sơn hà,

Đại Vương chỉ cả, gan già trơ trơ.

Lập thế trận mưu cơ huyền diệu,

Sắp binh thuyền định liệu trước sau,

Bạch Đằng mở trận giáo đầu,

Xương phơi trắng đất, máu ngầu đỏ sông.

Hơn năm vạn quân Mông bị giết, 

Phá chiến thuyền nghìn chiếc tan tành.

Mã Nhi, Phàm Tiếp nộp mình,

Phạm Nhan chịu tội cực hình phanh thây.

Uy Đại Vương trùm mây, chuyển đất,

Ngọn cờ vàng hồ phất giặc tan.

Thoát Hoan nghe báo kinh hoàng,

Trồng chừng ải Bắc liệu đường rút quân.

Binh Đại Vương như vân như vũm

Ải Nội Bàng bao phủ trùng trùng.

Loa vang cờ phất trống rong,

Quân tràn tựa bể, giáo đông ngất rừng. 

Doanh, trại đốt mịt mùng khói lửa,

Tên đạn bay tua tủa nhường mưa.

Ngát trời sát khí mịt mờ,

Ba quân xung đột say sưa thỏa lòng.

Chém lỗ xích tiên phong giữa trận,

Bắn Trương Quân đoạt ấn Thoát Hoan.

Địch quân bốn mặt vỡ tan,

Tiếng kèn lở đất tiếng vang long trời.

Kìa đồn ải tơi bời tan nát,

Nọ kiếm cung, giáo mác quẳng đầy.

Khắp đồng quân địch phơi thây,

Máu trôi thành suối, xác dầy thành non.

Thôi Nguyên chúa chẳng còn hống hách,

Rày Đông A bàn thạch thái sơn.

Hai phen chống vững trời Nam,

Đại Vương công đức muôn vàn còn đây

 

Văn Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh

Công cứu quốc cao dầy đã rõ,

Ơn chúng sinh tế độ còn dài.

Đại Vương từ ngự thiên đài,

Ngọc Hoàng giáng chỉ cứu người dương gian.

Ngôi Vạn Kiếp bốn phương chầu lại,

Đức uy linh bát hải lan ra. 

Nam Tài, Bắc Đẩu hai tòa,

Hạ ban thiên tướng, hằng hà thiên binh.

Việc nội ngoại, ngũ đinh tuần thú,

Khắp thiên đình, địa phủ, dương gian.

Bên ngai tả, hữu hai ban,

Kiếm thần, cờ lệnh, sấn vàng trong tay.

Trên bệ ngọc tàn mây năm sắc,

Trước long đình hổ phục, rồng chầu.

Thần thông biến hóa phép mầu,

Nghìn tai, nghìn mắt đâu đâu tỏ tường.

Đạo đức cao bốn phương bái phục,

Phép uy linh, quỷ khốc thần kinh.

Triệt dịch lệ, giải đao binh,

Phò nguy, cứu khổ, tà tinh tiễu trừ.

Suốt Nam, Bắc phụng thờ thành kính,

Cả muôn dân cửa Thánh đội ân.

Tâm thành cầu khẩn phép thần,

Phút đâu hiển ứng mười phân vẹn mười.

Nơi nước Nhược ngự chơi ngày tháng,

Chốn non Bồng thăng giáng hôm mai.

Trần gian bao cửa đền đài,

Đằng vân giá vũ khắp nơi đi về.

Từ sơn cước, suối, khe, rừng, nội,

Đến phồn hoa, cát bụi chẳng nề.

Một tay che chở, phù trì

Công ơn tế thế sánh bì trời cao.

 

Xám Tạ Đức Trần Triều Văn

Đệ tử con vọng bái tâu qua

Trên thượng tầng Phật Thánh ngự tòa Kim Liên

Con nay vọng bái Hoàng Thiên

Ngọc Hoàng Thượng Đế chưởng miền nhân gian

Trung ưng Tinh chủ điện vàng

Tử Vi Đại Đế chủ trương thiên đình

Trần Triều thế xuất oai linh

Sắc phong Tiết Chế quyền hành thiên công

Lưỡng ban Tả Hữu Đức Ông

Nam Tào Bắc Đẩu suốt lòng con kêu

Lưỡng ban Dã Tượng Yết Kiêu

Nghĩa Xuyên, Hùng Thắng tài cao vô cùng

Thánh Cô đã có oai linh

Trừ tà trị bệnh tây đông vang trời

Hạ ban quan lớn các ngôi

Xin cùng Hổ Tướng xét soi phàm tình

Hoặc con tấu bạch chưa tỉnh

Bày trong tịnh vị chư dinh sai lầm

Hoặc là mồng một, ngày rằm

Dâng lên bất tịnh ngồi nằm ngã nghiên

Hoặc con triều trực bất chuyên

Thuy cần chung đảnh tụng kinh vô tình

Quỳ tâu bái tạ phân minh

Xá cho vạn phước thử tình xin tha

Hoặc con kêu bệnh kêu tà

Khẩn cầu chưa rõ vào ra bồi hồi

Khấn đầu lạy tạ các ngôi

Phò trì đệ tử muôn đời bình an

Dám xin tề chỉnh linh bang

Trừ tà trị bệnh các quan phò trì

Long Vương giao tróc một khi

Phạm Nhan phù quốc cùng là thủy tinh

Long Vương Bắc Hải Động Đình

Càng Thác chúng quỷ yêu tinh quý bà

Bắt về đàn nội khảo tra

Phân minh hiển hiện cứu nhà chủ nhân

Cho đồng hưởng lộc thiên xuân

Ngửa trông Đức Thánh cấp quân độ trì

Trước là đi độ về che

Sau cho đệ tử cứ y lệnh truyền

Đồng con khuya sớm hương đèn

Khẩn đầu vọng bái linh ban các tòa

Dám xin nhờ đức cao xa

Ban cho đệ tử mọi nhà binh an.

Cát Xướng Thiên Thu Vạn Vạn Tuế (3 lần).

Bài Văn Tạ Đức Trần Triều

Đệ tử con lòng thành bái tạ

Liệt Tôn Thần Thánh Giá đằng không

Con nay khăn khắt một lòng

Trông ơn Đức Thánh Đức Ông các tòa

Lễ vật biết chi mà cho xứng

Nén hương thơm xin chứng minh cho

Trông ơn Đức Thánh cao xa

Ban kỳ, ban kiếm, ban ấn, ban phép khỏi lo mọi đường

Ban công lộc bốn phương đem lại

Đâu đâu thời cũng phải đến nơi

Đèn hương nghi ngút đêm ngày

Kêu đâu được đó thêm thay mọi bề

Xin các quan chớ nài khó nhọc

Bắt tà nào câu tróc lên ngay

Hộ cho may miệng thơm tay

Ai vung chẳng chuyển ai lay chẳng rời

Đi đến nơi về cho đến chốn

Bệnh tật nào ai khốn lại qua

Đội ơn Đức Thánh cao xa

Kêu đâu được đó con mà đội ơn

Cầu lần này còn cầu lần khác

Dấu xe loan giá hạt trông mây

Tinh phi hỏa tốc năm mây

Gió lung chớp lạch phép rày thần thông

Tấu thỉnh Đức Thánh Đức Ông

Ba Tòa Quan Lớn giáng lâm điện tiền

Tiệc rồi Ngài ngự đại đền

Hộ trì đệ tử thiên niên thọ trường.

Cát Xướng Thiên Thu Vạn Vạn Tuế (3 lần).

Tham khảo


  1. https://dao-mau.fandom.com/vi/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c_Th%C3%A1nh_Tr%E1%BA%A7n
  2. dothocungtamlinh.com/duc-thanh-tran-la-ai-co-vai-tro-gi-trong-tam-tu-phu/
  3. oancotam.com/duc-thanh-tran/
Chấm điểm
Chia sẻ
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Thời gian tổ chức: Ngày 10 tháng 12 âm lịch hàng năm

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Nội dung đang được cập nhật.
Danh vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)