Hòa thượng Thành Đẳng Minh Lượng

Hòa thượng Thành Đẳng Minh Lượng

Thông tin cơ bản

Thân thế


Thiền sư Thành Đẳng Minh Lượng là đệ tử của Tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch, thuộc phái thiền Lâm Tế, thế hệ thứ 34, hiện chưa biết rõ quê quán và hành trạng của Ngài…

Trụ trì


Có thể Thiền sư Thành Đẳng thọ giáo quy y với Hòa thượng Minh Vật Nhất Tri ở chùa Kim Cang (Bình Thảo – Đồng Nai), và sau đó, Thiền sư đến trụ trì chùa Đại Giác ở Đại phố Đồng Nai (cù lao Phố, xã Hiệp Hòa, tỉnh Biên Hòa sau này).

Sách Những ngôi chùa Đồng Nai do Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai – Nhà xuất bản Văn hóa thông tin ấn hành cho biết, chùa Đại Giác ban đầu chỉ là một ngôi chùa nhỏ, thấp, vách ván, cột cây, mái lợp ngói âm dương. Năm 1779, khi Nguyễn Ánh trên đường chạy trốn quân Tây Sơn có đến chùa một thời gian. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi (năm 1802) đã nhớ ơn ban chiếu trùng tu ngôi chùa.

Năm 1820, vua Minh Mạng tiếp tục cho tu sửa, mở rộng chùa, làm thêm nhà trù (nhà bếp), dịp này, công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh đã cúng cho chùa một bức hoành phi lớn đề ba chữ “Đại Giác tự” sơn son thếp vàng treo ở trước chánh điện.

Năm 1952 (Nhâm Thìn) lũ lụt, chùa bị mối ăn nhiều đã xuống cấp nghiêm trọng, các bô lão địa phương và Phật tử đóng góp công trùng tu. Năm 1959, hòa thượng Thiện Hỷ đã cho xây cất lại toàn bộ ngôi chùa theo lối kiến trúc cổ…

Cho đến nay, chùa Đại Giác đã truyền trên 10 đời trụ trì với các vị sư tổ có nhiều công đức như hòa thượng Thành Đẳng, hiệu Minh Lượng; Thiền sư Linh Nhạc, hiệu Phật Ý, ngài Tổ Ấn, tức Mật Hoằng (1735-1835)…

Giá tri


Chùa Đại Giác hiện nay, sau nhiều lần trùng tu đã có quy mô đồ sộ với rất nhiều pho tượng cổ và quý hiếm. Du khách, Phật tử đến chùa không chỉ được chiêm ngưỡng những pho tượng cổ giá trị ấy, không chỉ được ẩn mình dưới bóng cây bồ đề già in bóng xuống hồ nước lung linh mà còn được tắm mình trong không khí linh thiêng nơi cửa Phật.

Có thể nói, Hòa thượng Thành Đẳng Minh Lượng đã giành suốt cuộc đời để tu hành và giảng giải Phật pháp cho các Tăng đồ. Thiền sư có những đóng góp nhất định đối với quá trình phát triển Phật giáo Đồng Nai.

Tham khảo


  • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học, năm 1990
  • Sách “Thiền sư Việt Nam”, Thích Thanh Từ, DL 1999 – PL 2543
  • https://www.tienvnguyen.net/a2704/114-hoa-thuong-thanh-dang-minh-luong-minh-yeu-va-phap-tu
Chấm điểm
Chia sẻ
Hòa Thượng Thành Đẳng Minh Lượng

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)