Thiền sư Như Hiện Nguyệt Quang (? – 1765)

Thiền sư Như Hiện Nguyệt Quang (? – 1765)

Thân thế


Thiền sư Như Hiện Nguyệt Quang thuộc tông Lâm Tế truyền sang miền Bắc, pháp hệ thứ 37. Sư nối pháp Thiền sư Chân Nguyên và truyền lại cho đệ tử là Tính Tĩnh.

Hành trạng


Sư sanh ở làng Đường Hào, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Sư xuất gia năm mười sáu tuổi tại chùa Long Động ở Yên Tử. Trước khi Thiền sư Chân Nguyên tịch, Sư được truyền y bát Trúc Lâm, kế thế chăm sóc các chùa Long Động, chùa Quỳnh Lâmchùa Nguyệt Quang.

Năm 1730, các chùa Quỳnh Lâm và chùa Sùng Nghiêm dưới sự chăm sóc của Sư được chúa Trịnh Giang trùng tu. Chùa cùng dân ba huyện Đông Triều, Thủy Đường và Chí Linh góp sức vào việc xây dựng lại các chùa này. Gần mười ngàn người làm việc trong suốt một năm mới xây dựng xong hai ngôi chùa lớn này của phái Trúc Lâm. Dân chúng ở ba huyện trên được miễn sưu dịch một năm. Bảy năm sau, chúa Trịnh Giang lại cho đúc một pho tượng Phật rất lớn để thờ tại chùa Quỳnh Lâm.

Năm 1748, Sư được vua Lê Hiến Tông ban chức Tăng cang, và năm 1757 được sắc phong là Tăng thống Thuần Giác hòa thượng.

Đời sống của Sư rất là đạm bạc mà hàng đại thần đến hỏi pháp, Sư ăn mặc rất sơ sài mà các bậc Cao tăng thường đến tham vấn. Đồ đệ của Sư hơn sáu mươi vị anh tài, trụ trì các nơi làm rường cột cho Phật pháp. Thiền sư Tính Tĩnh là vị đệ tử được Sư truyền y bát Trúc Lâm và kế thế chăm sóc các chùa Quỳnh Lâm, Long Động và Nguyệt Quang.

Công lao


Đến ngày mùng 6 tháng 9 năm Ất Dậu (1765), Sư nhóm chúng từ biệt thị tịch. Môn đồ xây tháp nơi chùa Nguyệt Quang phụng thờ. Hiện nay, chùa Nguyệt Quang ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Như Hiện thiền tăng rạng Nguyệt Quang 
Thiền môn Long Động sáng trăng ngàn
Kinh vàng sớm tối ngân nga vọng
Kệ ngọc mai chiều trầm bổng vang
Yếu chỉ thiền na từng thấu đạt
Chân tông mật pháp đã dung thông
Hiến Tông phong sắc Tăng Cang chức
Tăng Thống thừa đương nối tổ tông
Dịch nghĩa:
Tổ tông nối nghiệp độ quần sinh 
Giáo hoá hàm linh dắt hữu tình
Vượt thoát trần lao về bến giác 
Lìa xa não chướng hướng nguồn linh
Thong dong thưởng ngoạn miền sơn dã
Tự tại ngoa du chốn thị thành 
Như Hiện-Nguyệt Quang gương đạo sáng
Quỳnh Lâm, Long Động suối thiền thanh

Chùa hiện mang phong cách kiến trúc Nguyễn gồm Đại hùng bảo điện, nhà tổ, vườn tháp, nhà tăng, nhà phương trượng… đã hoàn chỉnh. Tam quan, cổng chùa vốn khá đẹp nhưng năm 2000 lại được làm mới hoàn toàn với quy mô to đẹp hơn. Từ ngày đổi mới đến nay, nhà sư trụ trì đã tu bổ, tôn tạo nhiều tạo nên một danh lam.

Tham khảo


  • Nguyễn Lang, Việt Nam Phật giáo sử luận (tập 2). Nhà xuất bản Văn Học, 1992.
  • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học, năm 1990
  • Sách “Thiền sư Việt Nam”, Thích Thanh Từ, DL 1999 – PL 2543
  • https://www.daophatngaynay.com/vn/van-hoc/tho/32083-hanh-trang-chu-vi-to-su-viet-nam-81-den-100.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Như Hiện Nguyệt Quang

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *