Phủ Mẫu Mộc Hoàn, Duy Tiên, Hà Nam0005
Phủ

Phủ Mẫu Mộc Hoàn (Duy Tiên, Hà Nam)

Phủ mẫu là công trình thế kỷ của địa phương đáp ứng về tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh một trong “tứ bất tử” “của Việt Nam.