Chùa Diên Khánh (Chùa Thành – Lạng Sơn)

Chùa Diên Khánh (Chùa Thành – Lạng Sơn)

Thông tin cơ bản

Tên gọi và vị trí địa lý

Chùa Diên Khánh còn có tên khác là Chùa Thành hay Diên Khánh Tự. Đây là một ngôi cổ tự. Chùa do nhân dân quanh vùng lập vào thế kỷ 15, thời Lê sơ. Lúc ấy, chùa có tên là Hương Lâm, nhưng vì ở cạnh Đoàn Thành, nên người dân quen gọi là chùa Thành.

Chùa Diên Khánh được xây dựng từ thời nhà Lê ở đầu cầu Kỳ Lừa, nằm đối diện với Kỳ Cùng. Kiến trúc chùa theo kiểu “nội công ngoại quốc” gồm các công trình: tiền tế, hậu cung, nhà tổ, nhà trai, bàn thờ có toà Cửu Long, tượng phật, tượng La Hán. Chùa còn lưu giữ một quả chuông to do người dân trong vùng và các vị thương nhân người Trung Quốc cúng tiến năm 1671 vào thời vua Lê Huyền Tông.

Theo ghi chép lịch sử, chùa Diên Khánh trước đây nằm cạnh đoàn Thành Lạng Sơn, xã Mai Pha – Châu Ân. Chùa do người dân địa phương lập vào thế kỷ 15, chùa có tên là chùa Hương Lâm hay chùa Thành.

Năm 1796, dưới triều vua Cảnh Thịnh, chùa được chuyển về vị trí hiện nay (cách vị trí cũ khoảng 200 mét), tức ở khu vực Bến đá Kỳ Cùng, bên bờ nam sông Kỳ Cùng và cạnh bến đò Thạch Độ (chỗ cầu Kỳ Lừa bây giờ) và lấy tên là Diên Khánh Tự (Diên Khánh có nghĩa là tích thiện để có nhiều phúc cho đời sau). Năm 1846, dưới triều vua Thiệu Trị, chùa đổi tên là Tuần Khánh Tự. Về sau, chùa đổi lại tên cũ là Diên Khánh Tự cho đến ngày nay.

 

Chùa Diên Khánh

 

Kiến trúc cảnh quan

Chùa Thành là ngôi chùa cổ bề thế ở tỉnh Lạng Sơn. Chùa được xây dựng theo kiểu Nội Công ngoại Quốc. Tam quan chùa thiết kế theo lối chồng diêm lớp lớp gồm 24 mái, lợp ngói mũi hài và các đầu đao cong vút. Hệ thống mái chùa được chạm đục tỉ mỉ với các đầu phượng đỡ toàn bộ hoành và các kèo. Những linh vật như: long, ly, quy, phượng…đều được đắp vẽ rất mỹ thuật. Các cột gỗ lim to, cao 9m, được đặt trên các chân tảng đá xanh và nền chùa lát gạch Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội). Cửa sổ cũng được thiết kế đậm chất Á Đông với ngoài tròn, trong vuông tượng trưng cho âm dương, trời đất. Cánh cửa được tạo tác như một bức tranh tứ bình, tứ quý. Toàn bộ câu đối phía ngoài bằng chữ Hán được ghép bằng sứ hết sức tỉ mỉ, công phu. Chùa gồm 38 gian lớn nhỏ, với nhiều hạng mục công trình: tiền đường, phương đình, bái đường, tổ đường, hậu đường,…

Chùa Thành đã trùng tu nhiều lần vào các năm 1796, 1947, 1967, 1980, 1992. Đến năm 2004, chùa lại được đại trùng tu, tạo nên sự bề thế như ngày nay.

 

Chùa Diên Khánh

Toàn bộ hệ thống tượng thờ (gồm 53 pho tượng lớn, nhỏ) của chùa Thành được đúc bằng đồng nguyên khối. Năm 2007, chùa đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là “Ngôi chùa có hệ thống tượng thờ bằng đồng nguyên khối nhiều nhất Việt Nam”.

Bên cạnh đó, các hoành phi, câu đối của chùa cũng được chạm khắc tinh xảo. Nhiều bộ được sơn son thếp vàng và có tuổi hàng trăm năm. Đặc biệt, ở chùa hiện còn lưu giữ quả chuông nặng 600 kg được đúc từ năm Cảnh Trị thứ 9 (1671) dưới triều vua Lê Huyền Tông, và tấm bia Diên Khánh tự bi ký (Bài ký bia chùa Diên Khánh) dựng năm 1796, dưới triều vua Cảnh Thịnh. Đây là bia đá hai mặt, khắc văn bia viết bằng chữ Hán, đặt trên lưng rùa, trán bia khắc nổi “lưỡng Long chầu nguyệt”, riềm bia khắc hoa văn trang trí.

Ngoài ra, tại tam quan hiện treo một đại hồng chung, do các nghệ nhân đến từ làng Ngũ Xã (Hà Nội) đúc năm 2007. Trọng lượng của quả chuông nặng 2,1 tấn thể hiện ý nghĩa cầu cho nước Việt Nam ở thế kỷ 21 được thịnh vượng và quốc thái dân an.

 

5. Chùa Diên Khánh (Nguồn Google)

Sự kiện và lễ hội

Vào những ngày lễ hội của Phật giáo, ngày tiết lễ, rất đông tín đồ phật tử đến nghe giảng kinh và tu học. Đặc biệt vào các dịp lễ hội như: hội Bắc Lệ tháng chín, hội Đầu Pháo Tả Phủ, Kỳ Cùng… rất đông khách thập phương tới chùa chiêm bái, cầu phúc.

Lễ tiết trong năm gồm:

– Ngày 15 tháng giêng: Lễ thượng nguyên.

– Ngày 15/4: Lễ vào hè và Phật đản.

– Ngày 15/7: Lễ Vu Lan và xá tội vong nhân.

– Ngày 15 tháng chạp: Lễ tất niên.

Xếp hạng

Chùa Diên Khánh đã được xếp hạng di tích Lịch sử – văn hóa cấp quốc gia năm 1993.

Tham khảo

  1. http://chuaviettoancau.com/chua-mien-bac/chua-dien-khanh-lang-son-274.html
  2. https://sovhtt.langson.gov.vn/gioi-thieu-di-san-van-hoa-xu-lang-chua-thanh-dien-khanh-tu
  3. https://tuoitre.vn/chua-thanh-lang-son-284467.htm#ad-image-002/11/2008
  4. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a_Th%C3%A0nh

_____________________

Các ngôn ngữ khác

Tiếng Anh (English)

Dien Khanh Pagoda, also known as Chua Thanh or Dien Khanh Tu, is an ancient pagoda built in the 15th century during the Le So Dynasty. Initially named Huong Lam, it was commonly referred to as Chua Thanh due to its proximity to Doan Thanh. Located at the beginning of Ky Lua Bridge and opposite Ky Cung, the pagoda features “nội công ngoại quốc” architecture, including structures such as the front hall, main sanctuary, ancestral house, monk quarters, the Cuu Long altar, Buddha statues, and Arhat statues. In 1671, the pagoda received a large bell from local residents and Chinese merchants. Originally situated next to Doan Thanh Lang Son, the pagoda was relocated to its current position in 1796 under King Canh Thinh’s reign, approximately 200 meters from its original site. Built in a multi-layered architectural style with 24 roofs, the pagoda’s intricate carvings include 9-meter-tall ironwood pillars. The pagoda’s worship system comprises 53 solid bronze statues. In 2007, the Vietnam Record Book Center recognized Dien Khanh Pagoda for having the largest collection of solid bronze worship statues in Vietnam. Additionally, the pagoda preserves a 600 kg bell from 1671 and the Dien Khanh Tu Bi Ky stone stele from 1796. The pagoda’s festivals include the Thuong Nguyen Festival, Buddha’s Birthday, Vu Lan Festival, and year-end ceremony. Dien Khanh Pagoda was designated a national historical and cultural relic in 1993.

Tiếng Trung (Chinese)

延庆寺,又称城寺或延庆寺,是一座建于15世纪后黎朝时期的古寺。最初寺庙名为香林,但由于靠近团城,因此被民间称为城寺。位于麒麟桥头和麒麟对面,寺庙的建筑采用“内宫外郭”风格,包括前殿、后宫、祖堂、僧房、九龙坛、佛像和罗汉像。1671年,寺庙收到当地居民和中国商人的大钟。起初,寺庙位于谅山团城旁边,1796年景盛王朝时期迁至现址,距离原址约200米。寺庙采用重檐建筑风格,有24个屋顶,9米高的铁木柱和精美的雕刻细节。寺庙的供奉系统包括53尊全铜雕像。2007年,越南记录中心认定延庆寺拥有越南最多的全铜供奉雕像。此外,寺庙还保存着1671年的600公斤大钟和1796年的延庆寺碑记石碑。寺庙的节日包括上元节、佛诞、盂兰节和年终祭典。1993年,延庆寺被评为国家历史文化遗址。

Tiếng Pháp (French)

La pagode Dien Khanh, egalement connue sous le nom de Chua Thanh ou Dien Khanh Tu, est une ancienne pagode construite au 15eme siecle sous la dynastie Le So. Initialement appelee Huong Lam, elle etait communement appelee Chua Thanh en raison de sa proximite avec Doan Thanh. Situee au debut du pont Ky Lua et en face de Ky Cung, la pagode presente une architecture de style “noi cong ngoai quoc” comprenant des structures telles que le hall avant, le sanctuaire principal, la maison ancestrale, les quartiers des moines, l’autel de Cuu Long, les statues de Bouddha et les statues d’Arhat. En 1671, la pagode a recu une grande cloche des residents locaux et des commercants chinois. Initialement situee a cote de Doan Thanh Lang Son, la pagode a ete deplacee a son emplacement actuel en 1796 sous le regne du roi Canh Thinh, a environ 200 metres de son site d’origine. Construite dans un style architectural multicouche avec 24 toits, les sculptures complexes de la pagode comprennent des piliers en bois de fer de 9 metres de haut. Le systeme de culte de la pagode comprend 53 statues en bronze massif. En 2007, le Centre du Livre des Records du Vietnam a reconnu la pagode Dien Khanh pour avoir la plus grande collection de statues de culte en bronze massif du Vietnam. De plus, la pagode conserve une cloche de 600 kg datant de 1671 et la stele de pierre Dien Khanh Tu Bi Ky de 1796. Les festivals de la pagode comprennent le festival Thuong Nguyen, l’anniversaire de Bouddha, le festival Vu Lan et la ceremonie de fin d’annee. La pagode Dien Khanh a ete classee monument historique et culturel national en 1993.

Chấm điểm
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)