Hoành phi Chiêm Vọng Từ Bi (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Hoành phi Chiêm Vọng Từ Bi (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

  • Vị trí:
  • Kích thước:
  • Niên đại:

CHIÊM VỌNG TỪ BI (Chiêm ngưỡng chốn từ bi).

Bức này cũng có dấu ngự chế nhưng lạc khoản nhỏ và nhòe không thể đọc được. Có thể cũng có niên đại Dương Hòa vì là bức được “ngự chế” (?).

Thể chữ Lệ đẹp chuẩn.

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
Hoành phi chùa Bút Tháp: Chiêm vọng từ bi
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)