Hoành phi Hoàng Đồ Củng Cố (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Hoành phi Hoàng Đồ Củng Cố (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Thông tin cơ bản

  • Vị trí:
  • Kích thước:
  • Niên đại:

Hoàng đồ củng cố (Củng cố bồi Hoàng đồ củng cố (Củng cố bồi đắp cương vực của nhà vua) đắp cương vực của nhà vua).

Chấm điểm

Hình ảnh

Chia sẻ
Hoàng Đồ Củng Cố

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)