Hoành phi – Ninh Phúc Thiền Tự (Chùa Bút Tháp)

Hoành phi – Ninh Phúc Thiền Tự (Chùa Bút Tháp)

Vị trí: 

Kích thước:

Niên đại: Dương Hòa thứ VIII – tháng 05/1642.

Sắc kiến: “Ninh Phúc thiền tự” với niên đại “Dương Hòa bát niên, tuế thứ Nhâm Ngọ niên, trọng Hạ cốc đán” (ngày tốt tháng 5 năm 1642). Hu Giang tán nạp Tại Tại Thanh Nguyên cư sĩ thư.(Thanh Nguyên cư sĩ Tại Tại đến từ Hu Giang viết chữ).

Chấm điểm
Chia sẻ
Hoành phi - Ninh phúc thiền tự (chùa Bút Tháp)
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)