Tiệc chúa Bà Năm Phương (16/6 AL)

Tiệc chúa Bà Năm Phương (16/6 AL)

Thời gian


Khánh Tiệc Chúa Bà Năm Phương được tổ chức vào ngày 16/6 Âm Lịch hàng năm. Đây cũng chính là ngày mất của chúa bà (vào khoảng năm 939 – 944)

Địa điểm tổ chức


Các Đền thờ Chúa Bà Năm Phương đều tổ chức tiệc chúa vào ngày này. Trong đó phải kể đến Đền Cấm ở Hải Phòng (Cấm Giang Linh Từ), Đền Tiên Nga ở Gia Viên – An Dương – Hải Phòng (nay ở Máy Tơ, Ngô Quyền) hoặc miếu cây đa 13 gốc trên đường tới sân bay Cát Bi.

  • Đầu tiên phải kể đến Chùa Cấm thuộc Phố Cấm, Hải Phòng (tên tự là Cấm Giang Bản Cảnh Linh Từ hay Nguyệt Quang Tự, trong bản tự có hẳn cung cấm bề thế uy nghiêm thờ chúa)
  • Sau đó là Vườn Hoa Chéo, trên đường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng (đây là nơi trước đây người me Tây kia lập đền tạ ơn chúa, đền xưa rất lộng lẫy, nhưng bây giờ đã không còn do tàn phá của chiến tranh, chỉ còn lại dấu tích nhỏ nhưng vẫn là nơi linh thiêng, hàng tháng có rất nhiều người dân đến đây lễ chúa)
  • Tiếp theo là “Cây Đa mười ba gốc” . Đây là ngôi miếu nhỏ thờ chúa (ở trên đường ra sân bay Cát Bi) là nơi chúa gọi phu xe chở về chốn đó, có cả Đền Tiên Nga cũng thuộc đường Lê Lợi, Hải Phòng
  •  Cuối cùng là ngôi miếu nhỏ không tên trên đường Lê Thánh Tông.

Văn khấn Chúa Bà Năm Phương


Năm phương năm miếu rõ ràng
Ngũ Phương Bản Cảnh quyền hành tối linh
Đền thờ cảnh trí hữu tình
Có cây cổ thụ có hoa nghìn cành

Đền chúa bà am thanh cảnh vắng
Thú hữu tình cảnh vật tốt sao
Đôi bên long hổ chầu vào
Có cây cổ thụ xanh xao ruờm rà

Cứ vào đúng canh ba giờ tý
Hiện ra người mĩ nữ cung nương
Quả nón dâu áo thắm hạt cườm
Rong chơi khắp hết năm phương lại về

Gọi xe phu trả cho tiền giấy
Biết chúa bà tay lạy miệng van
Chúa thưong những kẻ cơ hàn
Cứu người thoát ách lầm than đoạ đầy

Có phen ngự giáng nơi bản cảnh
Sai cô hầu cần mẫn vào ra
Trần gian báng nhạo điêu ngoa
Sai cô tì nữ thu giam hồn về

Đêm nằm mơ những ma cùng quỷ
Chúa làm cho liệt vị chân tay
Phải đi thỉnh thánh mời thầy
Xem ra mới biết về tay chúa bà

Sắm nhang hoa dâng lên cung tiễn
Tấu sớ văn tách bạch từng câu
Dâng văn đàn hát nguyện cầu
Sở nguyện như ý chúng con ơn nhờ

Biết chúa ra thành tâm chúa độ
Còn hay là báng bổ cửa thiêng
Chúa cho trăm trứng ngàn phiền
Trăm sinh ngàn bệnh liên miên tháng ngày

Biết chúa bà từ nay thành kính
Chúa chấm đồng nhận lính các nơi
Nhất tâm tin tưởng phật trời
Dâng văn thỉnh tới cảnh trời năm phương.

Sắm lễ dâng Chúa Bà Năm Phương gồm những gì?


Năm phương quyền phép tỏ tường
Thu ba hồn phách chẳng nường kẻ gian
Rồi sau vận hạn bần hàn
Mời thầy thỉnh thánh vái van kêu cầu
Dâng Chúa hài xảo nón dâu
Hoa tươi bánh kẹo, cau trầu đầy mâm
Rồi sau Chúa mới xét tâm
Có tâm có đức có tầm Chúa ban

Khi đi lễ cô chúa, các bạn có thể tuỳ tâm và sắm lễ. Lễ chay hay lễ mặn đều được, cốt là ở cái tâm thành kính.  Lễ nên sắm theo số lẻ. Nếu có điều kiện thì dâng lễ mặn, không thì dâng lễ chay. Có điều kiện hơn thì dâng chúa nón hài, tiền vàng, cau trầu. Đặc biệt: Nhớ mang theo cái Tâm đi.

Nếu không có điều kiện thì chỉ cần nén hương đến tâu chúa vẫn chứng các bạn nhé. Thành tâm bát nước cơi trầu 3 nén nhang, Chúa chứng tâm thì xin 1 đài cũng được. Có những đồng nhân phụng sự Thánh trên 20 năm mà chỉ khi đi hầu đồng mới có lễ mặn, còn không hầu thì chỉ cần hoa quả và đặt chút giọt dầu.

Nói chung là lễ tại tâm mình, có đến đâu tâu đến đó. Lễ đầy đủ ở đây có rất nhiều nghĩa, không phải cứ mâm cao cỗ đầy mới là tốt. Lễ mỏng tâm thành, tuỳ tâm biện lễ chứ không cần cao sang.

Các bạn đi lễ chúa bà cũng cần nhớ: Bà chỉ cần các ghế sống ở đời, phàm làm việc gi cũng cần có cái tâm, mâm cao cỗ đầy mang lễ bà mà sống bất lương, không có lòng thương người sa cơ hoạn nạn thì cũng chẳng ích gì. Nhưng người tâm tính thiện lương, biết tu nhân tích đức, hiếu thuận với cha mẹ ông bà, hoà mục với mọi người thì dù chỉ có nén nhang, chén nước Chúa cũng vui mà phù hộ.

Nguồn: Tamlinh.org

 

Chấm điểm
Chia sẻ
chua ba nam phuong

Thời gian tổ chức: Ngày 1 tháng 4 âm lịch hàng năm...

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Nội dung đang được cập nhật.
Danh vị
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)