Khánh Tiệc Ông Hoàng Đôi – Đền Bảo Hà (14/7 AL)

Khánh Tiệc Ông Hoàng Đôi – Đền Bảo Hà (14/7 AL)

Thông tin cơ bản

Ông Hoàng Đôi là một trong bốn vị Khâm Sai thay quyền Tứ Phủ đi chấm lính nhận đồng. Ông từng tham gia nhiều trận đánh trên thượng ngàn và sau này khi hiển thánh, ông trở thành vị Quan Hoàng thứ hai trong Thập Vị Quan Hoàng, được nhân dân nhiều vùng lập đền nghiêm cẩn thờ kính.

Thờ phụng


Đền thờ Ông Hoàng Đôi là một ngôi đền linh thiêng, được nhiều người thường xuyên lui tới để dâng lễ, thắp hương. Hiện nay, trên cả nước có rất nhiều đền thờ thờ Ông Hoàng Đôi

  • Đền thờ Ông Hoàng Đôi ở Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Đền thờ Ông Hoàng Đôi ở Bảo Hà, Lạng Sơn: Ông Hoàng Đôi được thờ trong Tứ phủ Ông Hoàng tại đền Bảo Hà – ngôi đền chính thờ Ông Hoàng Bảy
  • Đền thờ Quan Hoàng Đôi tại Phủ Tây Hồ, thành phố Hà Nội: Phủ Tây Hồ nơi gắn liền với Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì nơi đây cũng là một trong những địa điểm tâm linh thờ phụng Quan Hoàng Đôi.

Hầu giá Ông Hoàng Đôi


Theo sắc phong Tứ Phủ, khi ngự về đồng thì ông Hoàng Đôi ngự áo xanh lá cây chít khăn mỏ rìu, mặc áo trấn thủ, đi mạng chéo, đi ghệt tay và ghệt chân, tay cầm đôi hèo. Ngài làm lễ khai quang, đi hèo ngự tọa, hiến tửu, nghe thơ, ban phát lộc tài. Trước đây chỉ những đồng cựu, chủ nhang, đồng đền, đạo trưởng mới hầu Ngài.

Trước kia, Ông Hoàng Bảy thường ít được hầu hơn là Ông Hoàng Đôi. Tuy nhiên về sau thì người ta hầu Ông Hoàng Bảy là chủ yếu, ít khi hầu Quan Hoàng Đôi hơn. Nhiều quan điểm cho rằng thường chỉ hầu một trong hai ông vì hai ông đều cùng chinh chiến đánh giặc với nhau.  

Dâng lễ lên Ông Hoàng Đôi


Ngày lễ của Ngài 14 tháng 7 âm lịch hàng năm. Vào dịp này, các đền thờ cúng ông Hoàng Đôi lại thu hút hàng ngàn lượt khách hành hương tứ xứ đổ về dâng lễ bái yết Ngài. Trước là để tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao vệ quốc vệ dân của ông, sau là cầu Ngài phù hộ độ trì cho gia quyến và vạn sự bình an như ý. Một mâm đồ lễ thường là các thức đồ chay mặn tùy tâm, không yêu cầu đắt tiền nhưng cần chứa đựng thành ý của người dâng lễ.

Bản văn Ông Hoàng Đôi

Bản 1

Hoàng Đôi đem quân lên ngàn

Đùng đùng súng nổ dậy vang khắp trời

Sớ văn tấu thỉnh khuyên mời

Thỉnh Hoàng linh ứng ngự chơi đền này

Quan Hoàng vạn phép trong tay

Tam sanh sửa lễ khi nay khẩn cầu

Ai thời căn số phải hầu

Lập đàn thỉnh bóng, quy đầu làm tôi

Thánh Hoàng hoá phép trên trời

Hải môn bốn bể khắp nơi quyền hành

Bảo Hà coi chốn rừng xanh

Thổ Nùng Thổ mán phục tình làm tôi

Sắc phong chính hiệu Hoàng Đôi

Mười hai cửa bể mọi nơi đi về

Con vua Bát Hải thuỷ tề

Long thần Hoàng cưỡi đi về sớm khuya

Bấy giờ có sớ dâng lên

Vua Cha giáng chỉ hạ truyền phán ra

Kíp ngay diệt lũ yêu ma

Thánh hoàng đội lệnh bước ra sân rồng

Ba quân, lĩnh ấn công đồng

Kiếm thiêng ra phép thần thông xoay vần

Trên trời nổi trận phong vân

Sai lôi lôi giáng tối tăm mịt mờ

Pháp màu biến ứng thần cơ

Quỷ tan tà tán bấy giờ thu lôi

Chiêng kêu, trống đánh ba hồi

Thượng đường mở hội đón người lên công

Vua cha ban sắc tặng phong

Càng thêm tối tú oai hùng uy quang

Tiểu tôi bái lạy đức Hoàng

Dám xin soi xét trần gian lỗi lầm

Hoàng về giáng lưu ân

Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường

Bản 2

Hoàng Đôi lại sinh ra sau (2 lần)

Anh linh giáng thế ngự đồng hôm nay

ông về đồng ra tay chấp chính kỷ cương.

Cầm cân nảy mực sửa sang cõi phàm

Chốn long nghỉ quyền quan chính ngự

Cảnh thuyền rồng tiên nữ chèo qua.

Quan ông dưỡng dục trên bờ

Khắp dòng sông ấy ông ngự thật là vui

Thỉnh mời đệ nhị ông Hoàng

Thống trị thiên hạ mọi nơi xa gần.

Thỉnh mời ông Hoàng đế tinh quân

Đệ Nhị ông ở rừng xanh ngự về

Vốn xưa ông Ngự thiên đình

Quyền cai các vị liệt tinh thiên tài.

Số tinh, số tử ở đời

Tay ông biến phép chẳng sai số nào

Quân cai văn võ thiên tào

Khi trong bệ ngọc, khi vào toà sen

Thông minh trí tuệ trăm đường

Quyền ông cai quản chẳng nhường chi ai.

Ra uy cập vũ thu am

Tự nhiên dựng nước đi tuần cõi xa

Văn mời nước

Hỡi cô chuốc rượu vậy thời nơi nao

Tề tay tiên chuốc chén rượu đào

Dâng lên là lên cúng Mẫu

Dâng vào tiên thánh Hoàng sơi.

Đệ nhất tuần sơ, ông đã hiểu rồi

Đệ nhị tuần á, chúc chén rượu đầy.

Các cô dâng lên cúng Mẫu

Các cô dâng vào tiên thánh Hoàng sơi.

Đệ nhất tuần sơ, đệ nhị tuần á, đệ tam tuần chung

Các cô dâng lên cúng Mẫu

Các cô dâng vào tiên thánh Hoàng sơi.​..

Tham khảo


  1. Oản Cô Tâm: https://oancotam.com/ong-hoang-doi/
5/5 (2 bình chọn)

Địa điểm tổ chức

Chia sẻ
ông hoàng đôi

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)