Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương (Đức Thánh Tứ)

Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương (Đức Thánh Tứ)

Hưng Trí Đại Vương – Khánh tiệc


Trong tín ngưỡng thờ Đức thánh Trần, Hưng Trí vương Trần Quốc Hiện là một trong Tứ vị vương tử
Đức Thánh Cả – Trần Quốc Nghiễn.
Đức Thánh Phó – Trần Quốc Uất.
Đức Thánh Tam – Trần Quốc Tảng.
Đức Thánh Tứ – Trần Quốc Hiện.

Hưng Trí vương Trần Quốc Hiện là một trong 4 người con trai của Hưng Đạo vương. Trong Tứ vị Vương tử – ông cũng được nhà vua phong vương và được hậu thế sau này thờ phụng.  

Ngày lễ của Ngài Hưng Trí Đại Vương là ngày 7 tháng 5 âm lịch hằng năm.

Ngự giá Đức Thánh Tứ


Các vị Vương Tử ngự đồng đều mặc áo đỏ, xiên lình hai bên má, cắm hai quả cau non trong mồm, vắt chéo lình lên trên cài vào khăn vấn đầu; múa cờ kiếm, lấy dấu mặn làm bùa sát quỷ trừ tà. Riêng Đức Thánh Tam hay ngự đồng nhất, khi về đồng còn lên đai thượng (buộc lụa đỏ thắt cổ) để ra oai với quỷ dữ.

Con trai út Hưng Trí Đại Vương của Vương Ông, Ngài ít giáng ngự, nhưng khi giáng thì mặc áo đỏ và đi cờ kiếm. 

Bản văn


Văn thỉnh

“Mùng 7 tháng 5 tiệc ban mùng 7 tháng 5
Thỉnh mời Vương út giáng đàn chứng minh.
Thiệu bảo nguyên đồng trọng hưng danh tướng
Thao lược trung quân phò trợ phụ vương
Theo gương Trần tộc oai linh
Lĩnh binh tiền vị trung quân vương hùng
Phá nguyên mông tan tác giặc thù
Gia phong khai quốc công thần
Hiệu chí kỳ công phong tuyết độ sử
Nãi võ nãi văn chí công chí chính
Xã tắc trần gia niên niên cường mạnh.
Tướng lược chi sinh bình Ẩn tại

Thủ trung thủ quốc không trượng
Nhân tâm chi ngụy giả nan đào
Hậu nhân phong Trần gia Thánh vị.
Khi kiếp bạc, khi Trần Thương, khi bảo lộc

Cửa Thượng từ quán cổ vô song
Khi thiện đàn khi tư điện, khi công từ
Thần lực độ muôn dân vu kim bất hủ.
Trần gia hiển anh linh thánh đức
Phù độ cho xã tắc xứ xứ âu ca.

Cộng hưởng thái bình uy tế thịnh trị.
Vạn cổ như tâm như độc
Phân phong thiên thu bất dị.
Vua gia phong hưng Trí Đại vương
Vạn cổ đan thanh nhất bức trác minh thần
Thạch đức dền vang thiên thu quả định.
Uy linh trấn nam việt thống binh xứ văn thân
Cửa Thượng từ quản cai thủy bộ”.

Lên đai

“Cân đai mũ áo ra uy khám đàn
Phép ông đôi má thu phình
Cổ lên khăn ấn xiên lình ra oai
Vồ đập khảo chân đi than lửa
Chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma
Ngũ sắc chỉ ngũ hành bầy ra
Phép ông thu tróc tức thì tác linh
Tay ấn quyết lấy uy dấu mặn
Thần phù ra cứu độ dân ta
Vương Sai chúng tướng áp lai đáo đàn”.

Dâng sớ

A tấu sớ Thiên Đình vương lên tấu sớ Thiên Đình
Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh
Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

Khai quang 

Có lệnh truyền ra Thánh Vương có lệnh truyền ra
Các quan thủy bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành
Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .
Ngự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an
Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường

Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu
Quang minh chiếu Thập phương
Ngã tích tang cúng dàng
Kim phụng hoàng thân cận
Phật Thánh chúa thiên trung vương
Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh
Cố ngã kim đỉnh lễ…
A án Nhật nguyệt quang minh

Đạo Trung Hiếu ngũ luân là gốc
Hiếu đạo kia mới thực là đầu
Trung kia lại đứng cạnh nhau
Nhân Nghĩa lễ trí tín là người phải giữ
Hòa thuận rồi mới được an vui
Kính quỷ thần cũng lên phải có
Độ cho người mới có chữ nhân
Gia tiên thờ phụng phúc phần
Tà ma nào đá phạm người như vậy
Cửa thượng từ đạo ta chỉ thế
Gửi thân vào mau chóng quay đầu
Giữ ngũ luân âm đức là đầu
Ngũ thường cũng phải chuốt chau
quỷ kiêng ma sợ phước màu sét soi.
Giá đồng nhân thông tỏ đôi lời
Chúc cho chúng tải đời đời thêm xuân.

Tham khảo


https://tamlinh.org/ban-van-thinh-hung-tri-dai-vuong.html

 

Chấm điểm
Chia sẻ
Đức Thánh Tứ

Thời gian tổ chức: Ngày 7 tháng 5 âm lịch hàng năm...

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Danh vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)