Thiền sư Như Như

Giới thiệu


Thiền sư Như Như (Sư Tổ Qụa) – đời thứ 45, tông Tào Động. Ngài pháp húy Quang Lư, Thích Đường Đường, hiệu Như Như, không rõ năm sanh và năm tịch. Chỉ biết Ngài thuộc hệ phái chùa Hồng Phúc (Hòe Nhai) đời thứ 9 và thứ 45 tông Tào Động. Ngài lập chùa Thiên Trúc (Mễ Trì, Hà Nội) và trụ trì tại đây.

Tán thán công hạnh


Công hạnh của Ngài, chúng ta không thấy ghi trong sử, chỉ thấy trong bài ca của dân gian kể lại công đức của Ngài. Bài ca:

Thuở xưa có Nguyễn Thế Tôn

Trị vì Thiên tử dân an thái bình.

Làng ta có Tổ chứng minh,

Ở chùa Thiên Trúc dân tình vẻ vang.

Nam nữ tráng thọ vinh quang,

Giàu sang đức độ hiếu trung đôi đường.

Những khi con bé bận vương,

Đi ra ngoài đường cày cấy quanh năm.

Đem con gởi Tổ trông thăm,

Tổ vẽ một vòng mỗi cháu một ô.

Chẳng khóc, chẳng bậy, chẳng xô,

Tới giờ Tổ gọi môn đồ cho ăn.

Cơm ăn chẳng phải hồ đồ,

Tổ cho các cháu, quạ xô lại nhiều.

Tổ thường bố thí cho đều,

Hằng ngày quạ đến càng nhiều càng đông.

Tổ đặt tiêu quạ rất công,

Cơm nào con ấy, một lòng tuân theo.

Khi ăn Tổ gọi một lèo,

Xếp hàng răm rắp tuân theo lời Ngài.

Tổ đem ghi chép một loài,

Chia ra từng tổ không sai tí nào.

Mật thám dạo cảnh đi vào,

Hiên ngang cậy chức quyền cao đó là.

Hoạnh Tổ tại cớ làm sao,

Các tên danh sách ghi vào ở đây?

Tổ rằng thực tế nói hay,

Bọn lũ quạ này có nghĩa có trung,

Vì vậy tôi chẳng phụ lòng,

Ghi tên để dạy theo lòng từ bi.

Mật thám tức giận bỏ đi,

Đem về báo cáo Vua thì nghe theo.

Nghe lời xảo trá nói điêu,

Bảo Tổ lập điều phản trái nhà vua.

Sau về bắt Tổ ra tòa,

Quạ lớn quạ bé biết là bao nhiêu.

Kêu la ầm ĩ rất nhiều,

Nhà vua thấy thế khác điều lạ thay!

Hỏi Tổ, Tổ lại trình bày,

Nhà vua thấy thế tha ngay cho về.

Tổ rằng mọi việc đề huề,

Ai bắt tôi, về nói lại tôi hay.

Khi người nói lại trình bày,

Tổ về quạ hết chẳng bay con nào.

Thật là công đức biết bao,

Ơn sâu đức trọng kể sao cho bằng.

Vì vậy tên Tổ tiếng tăm,

Tên là Tổ Quạ ngàn năm vẫn còn.

Bút tích ghi rõ màu son,

Ngày nay kỷ niệm chúng con trình bày.

Nguyện xin Tổ chứng tâm này,

Có lầm, có lỗi, Tổ nay xá cùng.

Chúng con xin dốc một lòng,

Tu hành tới đạo báo ân cho người.

Đọc bài ca này, chúng ta thấy người dân vùng này kính mộ đức hạnh của Ngài đến độ nào. Ngài tịch ngày 20 tháng 7, tháp hiệu là Quỳnh Trân.

Tham khảo


  • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học năm 1990.
  • Sách Thiền Sư Việt Nam, Thích Thanh Từ, DL 1999 PL 2543.
Chấm điểm
Chia sẻ
Thiền sư Như Như

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *