Khoái Châu

Đền Đa Hòa (2)
Đền

Đền Đa Hòa (Khoái Châu, Hưng Yên)

Đền Chính Đa Hòa (hiện nay) được xây dựng năm 1894. Căn cứ vào tấm bia đá dựng tại Trấn Giang Lâu trước cửa đền “Trùng tu Đa Hòa chính từ bi ký ” thì đây chỉ là tu sửa lại một ngôi đền cũ.