An Dương

20220408_102607
Chùa

Chùa Vân Tra (An Dương, Hải Phòng)

Chùa Vân Tra tên chữ là Nhuệ Quang tự, một ngôi cổ tự thuộc làng Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chùa là một trong những di tích lịch sử thời Hậu Lý trên địa bàn Hải Phòng.

20220408_102607 (1)
Chùa

Chùa Kiều Trung (An Dương, Hải Phòng)

Chùa Kiều Trung tọa lạc trên mảnh đất sát bãi sa bồi cũ của sông Lạch tray có tên cổ là Đống Non, nay là thôn Kiều Trung, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chùa có tên chữ là “Quang Đàm tự”.