Kiến Thụy

2
Chùa

Chùa Văn Hòa (Kiến Thụy, Hải Phòng)

Chùa Văn Hòa, tên chữ là Phổ Chiếu tự, tọa lạc trên diện tích rộng khoảng 4.000m2, tại thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.