Chùa Viên Minh trong Pháp mạch truyền thừa Thiền tông Lâm Tế Đàng Ngoài

Chùa Viên Minh trong Pháp mạch truyền thừa Thiền tông Lâm Tế Đàng Ngoài

Nội dung chính

Nhân duyên lành được các bậc đại trí thức là cư sĩ Lê Quốc Việt, cư sĩ Học Phật Nguyễn Văn Quyền, Cụ Phạm Vũ Đỉnh ban bảo vệ di tích làng Tri Chỉ có công bố về bài văn bia công đức chùa Trung Đồng của thiền sư Quảng Tốn, xin được trích lại phần Tiểu dẫn thể hiện Pháp mạch truyền thừa Thiền Tông Lâm Tế Đàng Ngoài, đồng thời đính kèm nguyên văn tư liệu mà các ngài đã công bố trên trang mạng Học Phật, giúp chúng ta “cơ hồ nắm rõ lai nguyên – Chùa Viên Minh là viên ngọc tròn sáng được các bậc Tổ đức thiết tha gọt giũa trong mối lương duyên ba sinh” Nhất Đọi – Nhì Đa – Thứ ba Khê Hồi: 

Phả hệ chùa Viên Minh

Nằm trong Kệ phái truyền thừa Thiền tông Lâm Tế Đàng Ngoài của Thiền sư Trí Bản Đột Không truyền sang ta, cắt tính từ:

 1. Báo Nghiêm tháp Minh Việt Phổ Giác Quảng Tế Đại Đức Thiền sư Chuyết Chuyết Hòa thượng Viên Văn Bồ tát (1590 – 1644) ở am Hiển Thụy chùa Thiên Phúc núi Phật Tích (Từ Sơn, Bắc Ninh).
 2. Kim Cương tháp, Ma ha Tỷ khiêu Phúc Tuệ Phổ Nghiêm Mãn Giác Hòa thượng Minh Lương Bồ tát (? – 1675) ở chùa Vĩnh Phúc núi Côn Cương (Quế Võ, Bắc Ninh).
 3. Tịch Quang tháp Trúc Lâm Tăng thống Chính Giác Hòa thượng Ma ha Tỷ khiêu Chân Nguyên Tuệ Đăng Thiền sư (1647 – 1726) ở chùa Long Động và Quỳnh Lâm núi Yên Tử (Đông Triều, Quảng Ninh).
 4. Lân Giác Thượng sỹ Hoằng nguyện Độ sinh Như Như Trừng Trừng Viên Giác Cao Thiền Hòa thượng Đại Tuệ Thiền sư (1690 – 1733) ở viện Ly Trần chùa Liên Tông (Bạch Mai, Hà Nội).
 5. Bảo Sơn tháp Từ Bi Quảng Đại Phúc Tuệ Viên Minh Trí Củ Tỷ khiêu Tính Thược Diệp Diệp Viên Dung Hòa thượng Phổ Tế Tổ sư (1674 – 1774) ở chùa Sùng Phúc (Thường Tín, Hà Nội).
 6. Từ Phong tháp Chính Định Viên Minh Thanh Lương Phổ Trạch Chân Thị Tỷ khiêu tự Hải Quýnh Chiêu Chiêu Bố Đức Thiền sư (1728 – 1811) ở quán Kim Sơn (Phú Xuyên, Hà Nội).
 7. Từ Niệm tháp Ma ha Tỷ khiêu giới tự Tịch Chiếu Minh Minh Nhuận Đức Thiền sư ở chùa Hoa Lâm (Thường Tín, Hà Nội).
 8. Từ Hòa tháp Ân tứ đao điệp Ma ha Tỷ khiêu tự Chiếu Thường Tại Tại Hòa thượng Nhục thân Bồ tát chùa Long Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) và chùa Hoa Lâm (Thường Tín, Hà Nội).
 9. Tổ sư Từ Hòa Chiếu Thường súc dưỡng được các đệ tử gồm:
  1. “Nhất Đọi” là Từ Nghiêm tháp Phổ Đoan Tỷ khiêu Thanh Tùng Từ Thuận Bồ tát Luật sư (1794 – 1866).
  2. “Nhì Đa” là Bảo Liên tháp Từ Tâm Mật Hạnh Trí Tính Viên Minh Ma ha Tỷ khiêu tự Phổ Thiền Hóa thân Bồ tát
  3. “Thứ ba Khê Hồi” (và Thọ Ngải) là Từ Đạt Chính Tín Tỷ khiêu Phổ Thịnh Thích Quang Quang Luật sư.
   Sau khi Tổ sư Bảo Liên Phổ Thiền về làm Sơ tổ chùa Đa Bảo, thì phả hệ truyền đăng trình tự là:
 10. Đa Bảo đệ nhị đăng Tổ sư là Bảo Nghiêm tháp Chính Trực Đôn Hòa Minh Trí Bảo Đỉnh pháp danh Thông Giám Tỷ khiêu Bồ tát.
 11. Đa Bảo đệ tam đăng Tổ sư là Bảo Sở tháp Tri Túc An Lạc Nhẫn Tiến pháp danh Tâm Khang Tỷ khiêu Bồ tát.
 12. Đa Bảo đệ tứ đăng kiêm Viên Minh Sơ tổ là Bảo Quang tháp Tri Túc Sa môn pháp húy tự Nguyên Uẩn hiệu Trí Nhu Bồ tát (1864 – 1915).
 13. Kế đăng gồm
  1. Đa Bảo đệ ngũ đăng là Đông Bảo Kiền Sa môn Quảng Khải Nhục thân Bồ tát.
  2. Viên Minh Sơ tổ truyền xuống: Viên Minh nhị đăng là Quảng Tốn Châu Tạng (1883 – 1961).
 14. Quảng Tốn là Yết ma sư truyền xuống cho Viên Minh tam đăng là Dịch diệp y chỉ Giới tử Thích Tục Tuệ – tức Pháp chủ Thích Phổ Tuệ.

Vừa rồi, khi thư viện An Vi hoàn thành ảnh ấn bộ Hoa Nghiêm Kinh do tổ Nguyên Uẩn chỉ đạo san khắc, rất nhiều chùa lớn đã thỉnh bộ kinh về tụng thờ, vừa may khi phụng lệnh khắc lại bộ ván kinh Hoa Nghiêm bằng gỗ thị, thì gỗ thị vốn rất hiếm hoi tìm cả năm không có, lại tự đến được rất dồi dào. Quả là các Tổ linh ứng phù hộ cho mọi việc thuận lợi.

Tham khảo

Link tải toàn văn bài nghiên cứu: https://drive.google.com/file/d/1jdV-dafSeJTdZ5oWCF8mPiHUs1i3QGMu/view?usp=sharing

 

Chấm điểm
Chia sẻ
Chua Vien Minh

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)