Quảng Xương

Chua-Dai-Phuc-Thanh-Hoa (1)
Chùa

Chùa Đại Phúc (Chùa Nổ – Quảng Xương, Thanh Hóa)

Chùa Nổ, tên chữ là Đại Phúc tự ở thôn Uy Nam, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương – chùa Nổ là gọi theo tên địa danh xưa. Mặc dù không còn tài liệu để khẳng định niên đại của chùa xuất hiện sớm nhất là từ bao giờ.