Hoằng Hóa

chua-hoi-long-thanh-hoa (3)

Chùa Hồi Long (Hoằng Hóa, Thanh Hóa)

Chùa Hồi Long ở xã Lương Hà, tổng Ngọc Chuế (nay là 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh) huyện Hoằng Hóa. Là một trong số những ngôi chùa lớn nổi tiếng được xây dựng vào thời Lý ở Thanh Hóa.