Chua-Han-Son-Thanh-Hoa (5)
Chùa

Chùa Hàn Sơn (Nga Sơn, Thanh Hóa)

Chùa Hàn Sơn được xây dựng cạnh chân núi Cọc Đó, nay thuộc làng Chính Đại, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn – nơi đây trước kia có hai dãy núi ở hai bên sông Hoạt dựa sát vào nhau, mặt trời không chiếu xuống được nên chỗ khúc sông này rất lạnh, vì thế mà người ta đặt tên cho chùa là Hàn Sơn Tự.

Chua-Dong-Cao-Nga-Son-Thanh-Hoa (6)
Chùa

Chùa Đống Cao (Nga Sơn, Thanh Hoá)

Chùa Đống Cao được xây dựng phía đông bắc làng Yên Khoái, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, Yên Khoái thuộc tổng Mậu Lâm, huyện Nga Sơn, phủ Hà Trung.